תהילים 66
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח שיר מזמור הריעו לאלהים כל הארץ׃

2זמרו כבוד שמו שימו כבוד תהלתו׃

3אמרו לאלהים מה נורא מעשיך ברב עזך יכחשו לך איביך׃

4כל הארץ ישתחוו לך ויזמרו לך יזמרו שמך סלה׃

5לכו וראו מפעלות אלהים נורא עלילה על בני אדם׃

6הפך ים ליבשה בנהר יעברו ברגל שם נשמחה בו׃

7משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה׃

8ברכו עמים אלהינו והשמיעו קול תהלתו׃

9השם נפשנו בחיים ולא נתן למוט רגלנו׃

10כי בחנתנו אלהים צרפתנו כצרף כסף׃

11הבאתנו במצודה שמת מועקה במתנינו׃

12הרכבת אנוש לראשנו באנו באש ובמים ותוציאנו לרויה׃

13אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃

14אשר פצו שפתי ודבר פי בצר לי׃

15עלות מחים אעלה לך עם קטרת אילים אעשה בקר עם עתודים סלה׃

16לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃

17אליו פי קראתי ורומם תחת לשוני׃

18און אם ראיתי בלבי לא ישמע אדני׃

19אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי׃

20ברוך אלהים אשר לא הסיר תפלתי וחסדו מאתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 65
Top of Page
Top of Page