תהילים 65
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר׃

2שמע תפלה עדיך כל בשר יבאו׃

3דברי עונת גברו מני פשעינו אתה תכפרם׃

4אשרי תבחר ותקרב ישכן חצריך נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך׃

5נוראות בצדק תעננו אלהי ישענו מבטח כל קצוי ארץ וים רחקים׃

6מכין הרים בכחו נאזר בגבורה׃

7משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃

8וייראו ישבי קצות מאותתיך מוצאי בקר וערב תרנין׃

9פקדת הארץ ותשקקה רבת תעשרנה פלג אלהים מלא מים תכין דגנם כי כן תכינה׃

10תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמגגנה צמחה תברך׃

11עטרת שנת טובתך ומעגליך ירעפון דשן׃

12ירעפו נאות מדבר וגיל גבעות תחגרנה׃

13לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 64
Top of Page
Top of Page