תהילים 64
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד שמע אלהים קולי בשיחי מפחד אויב תצר חיי׃

2תסתירני מסוד מרעים מרגשת פעלי און׃

3אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃

4לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃

5יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃

6יחפשו עולת תמנו חפש מחפש וקרב איש ולב עמק׃

7וירם אלהים חץ פתאום היו מכותם׃

8ויכשילוהו עלימו לשונם יתנדדו כל ראה בם׃

9וייראו כל אדם ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו׃

10ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 63
Top of Page
Top of Page