תהילים 63
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃

2כן בקדש חזיתיך לראות עזך וכבודך׃

3כי טוב חסדך מחיים שפתי ישבחונך׃

4כן אברכך בחיי בשמך אשא כפי׃

5כמו חלב ודשן תשבע נפשי ושפתי רננות יהלל פי׃

6אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך׃

7כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃

8דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך׃

9והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ׃

10יגירהו על ידי חרב מנת שעלים יהיו׃

11והמלך ישמח באלהים יתהלל כל הנשבע בו כי יסכר פי דוברי שקר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 62
Top of Page
Top of Page