תהילים 62
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃

2אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט רבה׃

3עד אנה תהותתו על איש תרצחו כלכם כקיר נטוי גדר הדחויה׃

4אך משאתו יעצו להדיח ירצו כזב בפיו יברכו ובקרבם יקללו סלה׃

5אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃

6אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט׃

7על אלהים ישעי וכבודי צור עזי מחסי באלהים׃

8בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃

9אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃

10אל תבטחו בעשק ובגזל אל תהבלו חיל כי ינוב אל תשיתו לב׃

11אחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים׃

12ולך אדני חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 61
Top of Page
Top of Page