תהילים 61
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על נגינת לדוד שמעה אלהים רנתי הקשיבה תפלתי׃

2מקצה הארץ אליך אקרא בעטף לבי בצור ירום ממני תנחני׃

3כי היית מחסה לי מגדל עז מפני אויב׃

4אגורה באהלך עולמים אחסה בסתר כנפיך סלה׃

5כי אתה אלהים שמעת לנדרי נתת ירשת יראי שמך׃

6ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דר ודר׃

7ישב עולם לפני אלהים חסד ואמת מן ינצרהו׃

8כן אזמרה שמך לעד לשלמי נדרי יום יום׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 60
Top of Page
Top of Page