תהילים 60
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃

2הרעשתה ארץ פצמתה רפה שבריה כי מטה׃

3הראיתה עמך קשה השקיתנו יין תרעלה׃

4נתתה ליראיך נס להתנוסס מפני קשט סלה׃

5למען יחלצון ידידיך הושיעה ימינך ועננו׃

6אלהים דבר בקדשו אעלזה אחלקה שכם ועמק סכות אמדד׃

7לי גלעד ולי מנשה ואפרים מעוז ראשי יהודה מחקקי׃

8מואב סיר רחצי על אדום אשליך נעלי עלי פלשת התרעעי׃

9מי יבלני עיר מצור מי נחני עד אדום׃

10הלא אתה אלהים זנחתנו ולא תצא אלהים בצבאותינו׃

11הבה לנו עזרת מצר ושוא תשועת אדם׃

12באלהים נעשה חיל והוא יבוס צרינו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 59
Top of Page
Top of Page