תהילים 44
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לבני קרח משכיל אלהים באזנינו שמענו אבותינו ספרו לנו פעל פעלת בימיהם בימי קדם׃

2אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם׃

3כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃

4אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃

5בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו׃

6כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׃

7כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות׃

8באלהים הללנו כל היום ושמך לעולם נודה סלה׃

9אף זנחת ותכלימנו ולא תצא בצבאותינו׃

10תשיבנו אחור מני צר ומשנאינו שסו למו׃

11תתננו כצאן מאכל ובגוים זריתנו׃

12תמכר עמך בלא הון ולא רבית במחיריהם׃

13תשימנו חרפה לשכנינו לעג וקלס לסביבותינו׃

14תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים׃

15כל היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני׃

16מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם׃

17כל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו בבריתך׃

18לא נסוג אחור לבנו ותט אשרינו מני ארחך׃

19כי דכיתנו במקום תנים ותכס עלינו בצלמות׃

20אם שכחנו שם אלהינו ונפרש כפינו לאל זר׃

21הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃

22כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃

23עורה למה תישן אדני הקיצה אל תזנח לנצח׃

24למה פניך תסתיר תשכח ענינו ולחצנו׃

25כי שחה לעפר נפשנו דבקה לארץ בטננו׃

26קומה עזרתה לנו ופדנו למען חסדך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 43
Top of Page
Top of Page