תהילים 43
Hebrew Bible OT and NT

1שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני׃

2כי אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה קדר אתהלך בלחץ אויב׃

3שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך׃

4ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃

5מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 42
Top of Page
Top of Page