תהילים 42
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃

2צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃

3היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך׃

4אלה אזכרה ואשפכה עלי נפשי כי אעבר בסך אדדם עד בית אלהים בקול רנה ותודה המון חוגג׃

5מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו׃

6אלהי עלי נפשי תשתוחח על כן אזכרך מארץ ירדן וחרמונים מהר מצער׃

7תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו׃

8יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי׃

9אומרה לאל סלעי למה שכחתני למה קדר אלך בלחץ אויב׃

10ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך׃

11מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 41
Top of Page
Top of Page