תהילים 41
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח מזמור לדוד אשרי משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו יהוה׃

2יהוה ישמרהו ויחיהו יאשר בארץ ואל תתנהו בנפש איביו׃

3יהוה יסעדנו על ערש דוי כל משכבו הפכת בחליו׃

4אני אמרתי יהוה חנני רפאה נפשי כי חטאתי לך׃

5אויבי יאמרו רע לי מתי ימות ואבד שמו׃

6ואם בא לראות שוא ידבר לבו יקבץ און לו יצא לחוץ ידבר׃

7יחד עלי יתלחשו כל שנאי עלי יחשבו רעה לי׃

8דבר בליעל יצוק בו ואשר שכב לא יוסיף לקום׃

9גם איש שלומי אשר בטחתי בו אוכל לחמי הגדיל עלי עקב׃

10ואתה יהוה חנני והקימני ואשלמה להם׃

11בזאת ידעתי כי חפצת בי כי לא יריע איבי עלי׃

12ואני בתמי תמכת בי ותציבני לפניך לעולם׃

13ברוך יהוה אלהי ישראל מהעולם ועד העולם אמן ואמן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 40
Top of Page
Top of Page