תהילים 40
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃

2ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃

3ויתן בפי שיר חדש תהלה לאלהינו יראו רבים וייראו ויבטחו ביהוה׃

4אשרי הגבר אשר שם יהוה מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב׃

5רבות עשית אתה יהוה אלהי נפלאתיך ומחשבתיך אלינו אין ערך אליך אגידה ואדברה עצמו מספר׃

6זבח ומנחה לא חפצת אזנים כרית לי עולה וחטאה לא שאלת׃

7אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר כתוב עלי׃

8לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃

9בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃

10צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃

11אתה יהוה לא תכלא רחמיך ממני חסדך ואמתך תמיד יצרוני׃

12כי אפפו עלי רעות עד אין מספר השיגוני עונתי ולא יכלתי לראות עצמו משערות ראשי ולבי עזבני׃

13רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃

14יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה יסגו אחור ויכלמו חפצי רעתי׃

15ישמו על עקב בשתם האמרים לי האח האח׃

16ישישו וישמחו בך כל מבקשיך יאמרו תמיד יגדל יהוה אהבי תשועתך׃

17ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 39
Top of Page
Top of Page