תהילים 39
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לידיתון מזמור לדוד אמרתי אשמרה דרכי מחטוא בלשוני אשמרה לפי מחסום בעד רשע לנגדי׃

2נאלמתי דומיה החשיתי מטוב וכאבי נעכר׃

3חם לבי בקרבי בהגיגי תבער אש דברתי בלשוני׃

4הודיעני יהוה קצי ומדת ימי מה היא אדעה מה חדל אני׃

5הנה טפחות נתתה ימי וחלדי כאין נגדך אך כל הבל כל אדם נצב סלה׃

6אך בצלם יתהלך איש אך הבל יהמיון יצבר ולא ידע מי אספם׃

7ועתה מה קויתי אדני תוחלתי לך היא׃

8מכל פשעי הצילני חרפת נבל אל תשימני׃

9נאלמתי לא אפתח פי כי אתה עשית׃

10הסר מעלי נגעך מתגרת ידך אני כליתי׃

11בתוכחות על עון יסרת איש ותמס כעש חמודו אך הבל כל אדם סלה׃

12שמעה תפלתי יהוה ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי׃

13השע ממני ואבליגה בטרם אלך ואינני׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 38
Top of Page
Top of Page