תהילים 38
Hebrew Bible OT and NT

1מזמור לדוד להזכיר יהוה אל בקצפך תוכיחני ובחמתך תיסרני׃

2כי חציך נחתו בי ותנחת עלי ידך׃

3אין מתם בבשרי מפני זעמך אין שלום בעצמי מפני חטאתי׃

4כי עונתי עברו ראשי כמשא כבד יכבדו ממני׃

5הבאישו נמקו חבורתי מפני אולתי׃

6נעויתי שחתי עד מאד כל היום קדר הלכתי׃

7כי כסלי מלאו נקלה ואין מתם בבשרי׃

8נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי׃

9אדני נגדך כל תאותי ואנחתי ממך לא נסתרה׃

10לבי סחרחר עזבני כחי ואור עיני גם הם אין אתי׃

11אהבי ורעי מנגד נגעי יעמדו וקרובי מרחק עמדו׃

12וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃

13ואני כחרש לא אשמע וכאלם לא יפתח פיו׃

14ואהי כאיש אשר לא שמע ואין בפיו תוכחות׃

15כי לך יהוה הוחלתי אתה תענה אדני אלהי׃

16כי אמרתי פן ישמחו לי במוט רגלי עלי הגדילו׃

17כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד׃

18כי עוני אגיד אדאג מחטאתי׃

19ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר׃

20ומשלמי רעה תחת טובה ישטנוני תחת רדופי טוב׃

21אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני׃

22חושה לעזרתי אדני תשועתי׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 37
Top of Page
Top of Page