תהילים 37
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד אל תתחר במרעים אל תקנא בעשי עולה׃

2כי כחציר מהרה ימלו וכירק דשא יבולון׃

3בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה׃

4והתענג על יהוה ויתן לך משאלת לבך׃

5גול על יהוה דרכך ובטח עליו והוא יעשה׃

6והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃

7דום ליהוה והתחולל לו אל תתחר במצליח דרכו באיש עשה מזמות׃

8הרף מאף ועזב חמה אל תתחר אך להרע׃

9כי מרעים יכרתון וקוי יהוה המה יירשו ארץ׃

10ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו׃

11וענוים יירשו ארץ והתענגו על רב שלום׃

12זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו׃

13אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו׃

14חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃

15חרבם תבוא בלבם וקשתותם תשברנה׃

16טוב מעט לצדיק מהמון רשעים רבים׃

17כי זרועות רשעים תשברנה וסומך צדיקים יהוה׃

18יודע יהוה ימי תמימם ונחלתם לעולם תהיה׃

19לא יבשו בעת רעה ובימי רעבון ישבעו׃

20כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים כלו בעשן כלו׃

21לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן׃

22כי מברכיו יירשו ארץ ומקלליו יכרתו׃

23מיהוה מצעדי גבר כוננו ודרכו יחפץ׃

24כי יפל לא יוטל כי יהוה סומך ידו׃

25נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃

26כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃

27סור מרע ועשה טוב ושכן לעולם׃

28כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃

29צדיקים יירשו ארץ וישכנו לעד עליה׃

30פי צדיק יהגה חכמה ולשונו תדבר משפט׃

31תורת אלהיו בלבו לא תמעד אשריו׃

32צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו׃

33יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו׃

34קוה אל יהוה ושמר דרכו וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה׃

35ראיתי רשע עריץ ומתערה כאזרח רענן׃

36ויעבר והנה איננו ואבקשהו ולא נמצא׃

37שמר תם וראה ישר כי אחרית לאיש שלום׃

38ופשעים נשמדו יחדו אחרית רשעים נכרתה׃

39ותשועת צדיקים מיהוה מעוזם בעת צרה׃

40ויעזרם יהוה ויפלטם יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 36
Top of Page
Top of Page