תהילים 36
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לעבד יהוה לדוד נאם פשע לרשע בקרב לבי אין פחד אלהים לנגד עיניו׃

2כי החליק אליו בעיניו למצא עונו לשנא׃

3דברי פיו און ומרמה חדל להשכיל להיטיב׃

4און יחשב על משכבו יתיצב על דרך לא טוב רע לא ימאס׃

5יהוה בהשמים חסדך אמונתך עד שחקים׃

6צדקתך כהררי אל משפטך תהום רבה אדם ובהמה תושיע יהוה׃

7מה יקר חסדך אלהים ובני אדם בצל כנפיך יחסיון׃

8ירוין מדשן ביתך ונחל עדניך תשקם׃

9כי עמך מקור חיים באורך נראה אור׃

10משך חסדך לידעיך וצדקתך לישרי לב׃

11אל תבואני רגל גאוה ויד רשעים אל תנדני׃

12שם נפלו פעלי און דחו ולא יכלו קום׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 35
Top of Page
Top of Page