תהילים 35
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד ריבה יהוה את יריבי לחם את לחמי׃

2החזק מגן וצנה וקומה בעזרתי׃

3והרק חנית וסגר לקראת רדפי אמר לנפשי ישעתך אני׃

4יבשו ויכלמו מבקשי נפשי יסגו אחור ויחפרו חשבי רעתי׃

5יהיו כמץ לפני רוח ומלאך יהוה דוחה׃

6יהי דרכם חשך וחלקלקות ומלאך יהוה רדפם׃

7כי חנם טמנו לי שחת רשתם חנם חפרו לנפשי׃

8תבואהו שואה לא ידע ורשתו אשר טמן תלכדו בשואה יפל בה׃

9ונפשי תגיל ביהוה תשיש בישועתו׃

10כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃

11יקומון עדי חמס אשר לא ידעתי ישאלוני׃

12ישלמוני רעה תחת טובה שכול לנפשי׃

13ואני בחלותם לבושי שק עניתי בצום נפשי ותפלתי על חיקי תשוב׃

14כרע כאח לי התהלכתי כאבל אם קדר שחותי׃

15ובצלעי שמחו ונאספו נאספו עלי נכים ולא ידעתי קרעו ולא דמו׃

16בחנפי לעגי מעוג חרק עלי שנימו׃

17אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃

18אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃

19אל ישמחו לי איבי שקר שנאי חנם יקרצו עין׃

20כי לא שלום ידברו ועל רגעי ארץ דברי מרמות יחשבון׃

21וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃

22ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני׃

23העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי׃

24שפטני כצדקך יהוה אלהי ואל ישמחו לי׃

25אל יאמרו בלבם האח נפשנו אל יאמרו בלענוהו׃

26יבשו ויחפרו יחדו שמחי רעתי ילבשו בשת וכלמה המגדילים עלי׃

27ירנו וישמחו חפצי צדקי ויאמרו תמיד יגדל יהוה החפץ שלום עבדו׃

28ולשוני תהגה צדקך כל היום תהלתך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 34
Top of Page
Top of Page