תהילים 34
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃

2ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃

3גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃

4דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃

5הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃

6זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃

7חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃

8טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃

9יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו׃

10כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃

11לכו בנים שמעו לי יראת יהוה אלמדכם׃

12מי האיש החפץ חיים אהב ימים לראות טוב׃

13נצר לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה׃

14סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפהו׃

15עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃

16פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃

17צעקו ויהוה שמע ומכל צרותם הצילם׃

18קרוב יהוה לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע׃

19רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃

20שמר כל עצמותיו אחת מהנה לא נשברה׃

21תמותת רשע רעה ושנאי צדיק יאשמו׃

22פודה יהוה נפש עבדיו ולא יאשמו כל החסים בו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 33
Top of Page
Top of Page