תהילים 33
Hebrew Bible OT and NT

1רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃

2הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃

3שירו לו שיר חדש היטיבו נגן בתרועה׃

4כי ישר דבר יהוה וכל מעשהו באמונה׃

5אהב צדקה ומשפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

6בדבר יהוה שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם׃

7כנס כנד מי הים נתן באצרות תהומות׃

8ייראו מיהוה כל הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל׃

9כי הוא אמר ויהי הוא צוה ויעמד׃

10יהוה הפיר עצת גוים הניא מחשבות עמים׃

11עצת יהוה לעולם תעמד מחשבות לבו לדר ודר׃

12אשרי הגוי אשר יהוה אלהיו העם בחר לנחלה לו׃

13משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם׃

14ממכון שבתו השגיח אל כל ישבי הארץ׃

15היצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם׃

16אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃

17שקר הסוס לתשועה וברב חילו לא ימלט׃

18הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃

19להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב׃

20נפשנו חכתה ליהוה עזרנו ומגננו הוא׃

21כי בו ישמח לבנו כי בשם קדשו בטחנו׃

22יהי חסדך יהוה עלינו כאשר יחלנו לך׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 32
Top of Page
Top of Page