תהילים 32
Hebrew Bible OT and NT

1לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה׃

2אשרי אדם לא יחשב יהוה לו עון ואין ברוחו רמיה׃

3כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃

4כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃

5חטאתי אודיעך ועוני לא כסיתי אמרתי אודה עלי פשעי ליהוה ואתה נשאת עון חטאתי סלה׃

6על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו׃

7אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה׃

8אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃

9אל תהיו כסוס כפרד אין הבין במתג ורסן עדיו לבלום בל קרב אליך׃

10רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃

11שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 31
Top of Page
Top of Page