תהילים 45
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח על ששנים לבני קרח משכיל שיר ידידת רחש לבי דבר טוב אמר אני מעשי למלך לשוני עט סופר מהיר׃

2יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך על כן ברכך אלהים לעולם׃

3חגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך׃

4והדרך צלח רכב על דבר אמת וענוה צדק ותורך נוראות ימינך׃

5חציך שנונים עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך׃

6כסאך אלהים עולם ועד שבט מישר שבט מלכותך׃

7אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃

8מר ואהלות קציעות כל בגדתיך מן היכלי שן מני שמחוך׃

9בנות מלכים ביקרותיך נצבה שגל לימינך בכתם אופיר׃

10שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך׃

11ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו׃

12ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם׃

13כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה׃

14לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך׃

15תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך׃

16תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ׃

17אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 44
Top of Page
Top of Page