תהילים 46
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לבני קרח על עלמות שיר אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד׃

2על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים׃

3יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה׃

4נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון׃

5אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר׃

6המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ׃

7יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃

8לכו חזו מפעלות יהוה אשר שם שמות בארץ׃

9משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש׃

10הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ׃

11יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 45
Top of Page
Top of Page