תהילים 47
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לבני קרח מזמור כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה׃

2כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃

3ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו׃

4יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה׃

5עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר׃

6זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו׃

7כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃

8מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו׃

9נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 46
Top of Page
Top of Page