תהילים 48
Hebrew Bible OT and NT

1שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃

2יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃

3אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃

4כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃

5המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃

6רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃

7ברוח קדים תשבר אניות תרשיש׃

8כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה׃

9דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך׃

10כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך׃

11ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך׃

12סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה׃

13שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון׃

14כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 47
Top of Page
Top of Page