תהילים 49
Hebrew Bible OT and NT

1למנצח לבני קרח מזמור שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד׃

2גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון׃

3פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות׃

4אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי׃

5למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני׃

6הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו׃

7אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו׃

8ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם׃

9ויחי עוד לנצח לא יראה השחת׃

10כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם׃

11קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות׃

12ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו׃

13זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה׃

14כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו׃

15אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה׃

16אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו׃

17כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו׃

18כי נפשו בחייו יברך ויודך כי תיטיב לך׃

19תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור׃

20אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Psalm 48
Top of Page
Top of Page