משלי 22
Hebrew Bible OT and NT

1נבחר שם מעשר רב מכסף ומזהב חן טוב׃

2עשיר ורש נפגשו עשה כלם יהוה׃

3ערום ראה רעה ויסתר ופתיים עברו ונענשו׃

4עקב ענוה יראת יהוה עשר וכבוד וחיים׃

5צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם׃

6חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה׃

7עשיר ברשים ימשול ועבד לוה לאיש מלוה׃

8זורע עולה יקצור און ושבט עברתו יכלה׃

9טוב עין הוא יברך כי נתן מלחמו לדל׃

10גרש לץ ויצא מדון וישבת דין וקלון׃

11אהב טהור לב חן שפתיו רעהו מלך׃

12עיני יהוה נצרו דעת ויסלף דברי בגד׃

13אמר עצל ארי בחוץ בתוך רחבות ארצח׃

14שוחה עמקה פי זרות זעום יהוה יפול שם׃

15אולת קשורה בלב נער שבט מוסר ירחיקנה ממנו׃

16עשק דל להרבות לו נתן לעשיר אך למחסור׃

17הט אזנך ושמע דברי חכמים ולבך תשית לדעתי׃

18כי נעים כי תשמרם בבטנך יכנו יחדו על שפתיך׃

19להיות ביהוה מבטחך הודעתיך היום אף אתה׃

20הלא כתבתי לך שלשום במועצות ודעת׃

21להודיעך קשט אמרי אמת להשיב אמרים אמת לשלחיך׃

22אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃

23כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃

24אל תתרע את בעל אף ואת איש חמות לא תבוא׃

25פן תאלף ארחתו ולקחת מוקש לנפשך׃

26אל תהי בתקעי כף בערבים משאות׃

27אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃

28אל תסג גבול עולם אשר עשו אבותיך׃

29חזית איש מהיר במלאכתו לפני מלכים יתיצב בל יתיצב לפני חשכים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 21
Top of Page
Top of Page