משלי 21
Hebrew Bible OT and NT

1פלגי מים לב מלך ביד יהוה על כל אשר יחפץ יטנו׃

2כל דרך איש ישר בעיניו ותכן לבות יהוה׃

3עשה צדקה ומשפט נבחר ליהוה מזבח׃

4רום עינים ורחב לב נר רשעים חטאת׃

5מחשבות חרוץ אך למותר וכל אץ אך למחסור׃

6פעל אוצרות בלשון שקר הבל נדף מבקשי מות׃

7שד רשעים יגורם כי מאנו לעשות משפט׃

8הפכפך דרך איש וזר וזך ישר פעלו׃

9טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃

10נפש רשע אותה רע לא יחן בעיניו רעהו׃

11בענש לץ יחכם פתי ובהשכיל לחכם יקח דעת׃

12משכיל צדיק לבית רשע מסלף רשעים לרע׃

13אטם אזנו מזעקת דל גם הוא יקרא ולא יענה׃

14מתן בסתר יכפה אף ושחד בחק חמה עזה׃

15שמחה לצדיק עשות משפט ומחתה לפעלי און׃

16אדם תועה מדרך השכל בקהל רפאים ינוח׃

17איש מחסור אהב שמחה אהב יין ושמן לא יעשיר׃

18כפר לצדיק רשע ותחת ישרים בוגד׃

19טוב שבת בארץ מדבר מאשת מדונים וכעס׃

20אוצר נחמד ושמן בנוה חכם וכסיל אדם יבלענו׃

21רדף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכבוד׃

22עיר גברים עלה חכם וירד עז מבטחה׃

23שמר פיו ולשונו שמר מצרות נפשו׃

24זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון׃

25תאות עצל תמיתנו כי מאנו ידיו לעשות׃

26כל היום התאוה תאוה וצדיק יתן ולא יחשך׃

27זבח רשעים תועבה אף כי בזמה יביאנו׃

28עד כזבים יאבד ואיש שומע לנצח ידבר׃

29העז איש רשע בפניו וישר הוא יכין דרכיו׃

30אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃

31סוס מוכן ליום מלחמה וליהוה התשועה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 20
Top of Page
Top of Page