משלי 20
Hebrew Bible OT and NT

1לץ היין המה שכר וכל שגה בו לא יחכם׃

2נהם ככפיר אימת מלך מתעברו חוטא נפשו׃

3כבוד לאיש שבת מריב וכל אויל יתגלע׃

4מחרף עצל לא יחרש ישאל בקציר ואין׃

5מים עמקים עצה בלב איש ואיש תבונה ידלנה׃

6רב אדם יקרא איש חסדו ואיש אמונים מי ימצא׃

7מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃

8מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע׃

9מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי׃

10אבן ואבן איפה ואיפה תועבת יהוה גם שניהם׃

11גם במעלליו יתנכר נער אם זך ואם ישר פעלו׃

12אזן שמעת ועין ראה יהוה עשה גם שניהם׃

13אל תאהב שנה פן תורש פקח עיניך שבע לחם׃

14רע רע יאמר הקונה ואזל לו אז יתהלל׃

15יש זהב ורב פנינים וכלי יקר שפתי דעת׃

16לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכרים חבלהו׃

17ערב לאיש לחם שקר ואחר ימלא פיהו חצץ׃

18מחשבות בעצה תכון ובתחבלות עשה מלחמה׃

19גולה סוד הולך רכיל ולפתה שפתיו לא תתערב׃

20מקלל אביו ואמו ידעך נרו באישון חשך׃

21נחלה מבחלת בראשנה ואחריתה לא תברך׃

22אל תאמר אשלמה רע קוה ליהוה וישע לך׃

23תועבת יהוה אבן ואבן ומאזני מרמה לא טוב׃

24מיהוה מצעדי גבר ואדם מה יבין דרכו׃

25מוקש אדם ילע קדש ואחר נדרים לבקר׃

26מזרה רשעים מלך חכם וישב עליהם אופן׃

27נר יהוה נשמת אדם חפש כל חדרי בטן׃

28חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו׃

29תפארת בחורים כחם והדר זקנים שיבה׃

30חברות פצע תמריק ברע ומכות חדרי בטן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 19
Top of Page
Top of Page