משלי 19
Hebrew Bible OT and NT

1טוב רש הולך בתמו מעקש שפתיו והוא כסיל׃

2גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ ברגלים חוטא׃

3אולת אדם תסלף דרכו ועל יהוה יזעף לבו׃

4הון יסיף רעים רבים ודל מרעהו יפרד׃

5עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים לא ימלט׃

6רבים יחלו פני נדיב וכל הרע לאיש מתן׃

7כל אחי רש שנאהו אף כי מרעהו רחקו ממנו מרדף אמרים לא המה׃

8קנה לב אהב נפשו שמר תבונה למצא טוב׃

9עד שקרים לא ינקה ויפיח כזבים יאבד׃

10לא נאוה לכסיל תענוג אף כי לעבד משל בשרים׃

11שכל אדם האריך אפו ותפארתו עבר על פשע׃

12נהם ככפיר זעף מלך וכטל על עשב רצונו׃

13הות לאביו בן כסיל ודלף טרד מדיני אשה׃

14בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃

15עצלה תפיל תרדמה ונפש רמיה תרעב׃

16שמר מצוה שמר נפשו בוזה דרכיו יומת׃

17מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישלם לו׃

18יסר בנך כי יש תקוה ואל המיתו אל תשא נפשך׃

19גרל חמה נשא ענש כי אם תציל ועוד תוסף׃

20שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃

21רבות מחשבות בלב איש ועצת יהוה היא תקום׃

22תאות אדם חסדו וטוב רש מאיש כזב׃

23יראת יהוה לחיים ושבע ילין בל יפקד רע׃

24טמן עצל ידו בצלחת גם אל פיהו לא ישיבנה׃

25לץ תכה ופתי יערם והוכיח לנבון יבין דעת׃

26משדד אב יבריח אם בן מביש ומחפיר׃

27חדל בני לשמע מוסר לשגות מאמרי דעת׃

28עד בליעל יליץ משפט ופי רשעים יבלע און׃

29נכונו ללצים שפטים ומהלמות לגו כסילים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 18
Top of Page
Top of Page