משלי 18
Hebrew Bible OT and NT

1לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע׃

2לא יחפץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות לבו׃

3בבוא רשע בא גם בוז ועם קלון חרפה׃

4מים עמקים דברי פי איש נחל נבע מקור חכמה׃

5שאת פני רשע לא טוב להטות צדיק במשפט׃

6שפתי כסיל יבאו בריב ופיו למהלמות יקרא׃

7פי כסיל מחתה לו ושפתיו מוקש נפשו׃

8דברי נרגן כמתלהמים והם ירדו חדרי בטן׃

9גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃

10מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃

11הון עשיר קרית עזו וכחומה נשגבה במשכיתו׃

12לפני שבר יגבה לב איש ולפני כבוד ענוה׃

13משיב דבר בטרם ישמע אולת היא לו וכלמה׃

14רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי ישאנה׃

15לב נבון יקנה דעת ואזן חכמים תבקש דעת׃

16מתן אדם ירחיב לו ולפני גדלים ינחנו׃

17צדיק הראשון בריבו יבא רעהו וחקרו׃

18מדינים ישבית הגורל ובין עצומים יפריד׃

19אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון׃

20מפרי פי איש תשבע בטנו תבואת שפתיו ישבע׃

21מות וחיים ביד לשון ואהביה יאכל פריה׃

22מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃

23תחנונים ידבר רש ועשיר יענה עזות׃

24איש רעים להתרעע ויש אהב דבק מאח׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 17
Top of Page
Top of Page