משלי 17
Hebrew Bible OT and NT

1טוב פת חרבה ושלוה בה מבית מלא זבחי ריב׃

2עבד משכיל ימשל בבן מביש ובתוך אחים יחלק נחלה׃

3מצרף לכסף וכור לזהב ובחן לבות יהוה׃

4מרע מקשיב על שפת און שקר מזין על לשון הות׃

5לעג לרש חרף עשהו שמח לאיד לא ינקה׃

6עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃

7לא נאוה לנבל שפת יתר אף כי לנדיב שפת שקר׃

8אבן חן השחד בעיני בעליו אל כל אשר יפנה ישכיל׃

9מכסה פשע מבקש אהבה ושנה בדבר מפריד אלוף׃

10תחת גערה במבין מהכות כסיל מאה׃

11אך מרי יבקש רע ומלאך אכזרי ישלח בו׃

12פגוש דב שכול באיש ואל כסיל באולתו׃

13משיב רעה תחת טובה לא תמיש רעה מביתו׃

14פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃

15מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת יהוה גם שניהם׃

16למה זה מחיר ביד כסיל לקנות חכמה ולב אין׃

17בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃

18אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃

19אהב פשע אהב מצה מגביה פתחו מבקש שבר׃

20עקש לב לא ימצא טוב ונהפך בלשונו יפול ברעה׃

21ילד כסיל לתוגה לו ולא ישמח אבי נבל׃

22לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃

23שחד מחיק רשע יקח להטות ארחות משפט׃

24את פני מבין חכמה ועיני כסיל בקצה ארץ׃

25כעס לאביו בן כסיל וממר ליולדתו׃

26גם ענוש לצדיק לא טוב להכות נדיבים על ישר׃

27חושך אמריו יודע דעת וקר רוח איש תבונה׃

28גם אויל מחריש חכם יחשב אטם שפתיו נבון׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Proverbs 16
Top of Page
Top of Page