Patarliø knyga 24
Lithuanian
1Nepavydėk piktiems žmonėms ir nenorėk būti su jais,

2nes jie mąsto apie smurtą ir kalba apie apgaulę.

3Namai statomi išmintimi ir įtvirtinami supratimu.

4Pažinimu jie pripildomi visokių brangių ir vertingų turtų.

5Išmintingas žmogus yra stiprus, ir pažinimas padidina jėgas.

6Kariaudamas klausyk išmintingų patarimų; daug patarėjų suteikia saugumą.

7Kvailiui išmintis nepasiekiama, pasitarimuose jis neatveria burnos.

8Kas planuoja daryti pikta, bus vadinamas nedoru žmogumi.

9Planuoti kvailystes yra nuodėmė; žmonės bjaurisi niekintoju.

10Kas palūžta nelaimės metu, tas silpnas.

11Išlaisvink tuos, kurie vedami mirti, išgelbėk pasmerktus nužudyti.

12Ar sakysi, kad to nežinojai? Ar širdžių Tyrėjas nežino? Jis stebi tavo sielą ir visa žino, ir atlygins žmogui pagal jo darbus.

13Mano sūnau, valgyk medų, nes jis geras, ir korį, nes jis saldus tavo liežuviui.

14Taip ir išminties pažinimas tavo sielai: suradęs ją, turi ateitį, tavo viltis nebus tuščia.

15Netykok, nedorėli, prie teisiojo namų ir nedrumsk jam ramybės.

16Teisusis septynis kartus krinta ir vėl atsikelia, bet nedorėlis įpuls į pražūtį.

17Nesidžiauk, kai tavo priešas krinta; nedžiūgauk savo širdyje, kai jis suklumpa,

18kad Viešpats pamatęs nenukreiptų nuo jo savo rūstybės, nes tai Jam nepatinka.

19Nesijaudink dėl piktadarių ir nepavydėk nedorėliams.

20Piktadarys neturi ateities, o nedorėlio žiburys užges.

21Mano sūnau, bijok Viešpaties ir karaliaus, nesusidėk su maištininkais.

22Jų pražūtis ateis netikėtai, ir kas žino, ko jie susilauks nuo tų dviejų.

23Tai taip pat išmintingiems. Būti šališkam teisme yra negerai.

24Kas sako nedorėliui, kad jis teisus, tą keiks jo tauta ir juo bjaurėsis.

25Tie, kurie jį sudraus, bus mėgstami, ir palaiminimai užgrius juos.

26Tinkamas atsakymas yra kaip pabučiavimas.

27Atlik darbus laukuose, paruošk tinkamai dirvą ir tada statyk savo namus.

28Neliudyk neteisingai prieš savo artimą ir neapgaudinėk.

29Nesakyk: “Kaip jis man padarė, taip aš jam padarysiu; aš atlyginsiu jam”.

30Aš ėjau pro tinginio lauką ir neišmanėlio vynuogyną.

31Visur augo erškėčiai ir buvo pilna dilgėlių, o akmeninė tvora buvo apgriuvus.

32Aš žiūrėjau, apsvarsčiau ir pasimokiau:

33“Truputį pamiegosi, truputį pasnausi, truputį pagulėsi, sudėjęs rankas,

34ir ateis skurdas kaip pakeleivis ir nepriteklius kaip ginkluotas plėšikas”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Proverbs 23
Top of Page
Top of Page