Patarliø knyga 25
Lithuanian
1Tai taip pat Saliamono patarlės, kurias surinko Judo karaliaus Ezekijo vyrai.

2Dievo šlovė­nuslėpti dalyką, karaliaus garbė­ištirti dalyką.

3Kaip dangaus aukštybės ir žemės gilybės, taip neištiriama karaliaus širdis.

4Pašalink priemaišas iš sidabro, ir sidabrakalys padarys iš jo indą.

5Pašalink nedorėlį iš karaliaus akivaizdos, ir jo sostas įsitvirtins teisingume.

6Nesiaukštink karaliaus akivaizdoje, nestok didžiūnų vieton.

7Geriau būti pakviestam į garbingesnę vietą, negu būti pažemintam akivaizdoje kunigaikščio, kurį matei savo akimis.

8Neik skubotai į teismą, nes nežinosi, ką daryti, kai tavo artimas sugėdins tave.

9Išspręskite savo ginčą su artimu tarpusavyje ir neatskleiskite paslapčių svetimiesiems,

10kad kas išgirdęs nesugėdintų tavęs ir tavo garbė nenukentėtų.

11Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle.

12Išmintingas įspėjimas paklusniai ausiai yra kaip aukso žiedas ar auksinis papuošalas.

13Ištikimas pasiuntinys yra kaip sniego šaltumas pjūties metu, jis atgaivina šeimininko širdį.

14Kas giriasi tuo, ko nepadarė, yra kaip debesys ir vėjai be lietaus.

15Kantrumu galima įtikinti kunigaikštį; švelnus liežuvis sulaužo kaulus.

16Radęs medaus, valgyk, kiek nori, tik nepersivalgyk, kad nereikėtų išvemti.

17Nesilankyk per dažnai pas savo artimą, kad nenusibostum ir jis nepradėtų tavęs nekęsti.

18Žmogus, kuris neteisingai liudija prieš savo artimą, yra kaip ietis, kardas ar aštri strėlė.

19Kaip sugedęs dantis ar išnirusi koja, taip pasitikėjimas neištikimu žmogumi nelaimės dieną.

20Kas dainuoja liūdinčiam, prilygsta tam, kuris atima apsiaustą šaltą dieną arba užpila actą ant žaizdos.

21Jei tavo priešas alksta, pavalgydink jį, jei trokšta­pagirdyk.

22Taip darydamas, krausi žarijas ant jo galvos, ir Viešpats atlygins tau.

23Šiaurys vėjas atneša lietų, apkalbos sukelia pyktį.

24Geriau gyventi palėpės kampe negu su vaidinga moterimi dideliuose namuose.

25Kaip šaltas vanduo ištroškusiam, taip gera žinia iš tolimo krašto.

26Kaip sudrumstas šaltinis arba užterštas šulinys yra teisusis, krentąs prieš nedorėlį.

27Negerai persivalgyti medaus, taip pat siekti sau šlovės nėra šlovė.

28Žmogus, kuris nesusivaldo, yra kaip atviras miestas, kurio sienos sugriautos.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Proverbs 24
Top of Page
Top of Page