Kunigø knyga 18
Lithuanian
1Viešpats kalbėjo Mozei: 2“Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. 3Nesielkite, kaip elgiasi egiptiečiai, tarp kurių jūs gyvenote, ir nesilaikykite papročių Kanaano šalies, kurion jus įvesiu, nevaikščiokite pagal jų nuostatus. 4Vykdykite mano paliepimus ir pagal mano nuostatus elkitės. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. 5Laikykitės mano įstatymų ir paliepimų, kuriuos vykdydamas žmogus bus gyvas. Aš esu Viešpats.

6Nesiartinkite prie artimo giminaičio, kad atidengtumėte jo nuogumą. Aš esu Viešpats. 7Neatidenk savo tėvo nei motinos nuogumo. Ji yra tavo motina­tu neturi atidengti jos nuogumo. 8Neatidenk savo tėvo žmonos nuogumo, nes tai yra tavo tėvo nuogumas. 9Neatidenk nuogumo savo sesers, kuri yra tavo tėvo ar motinos duktė, gimusi namie ar kur kitur. 10Neatidenk savo sūnaus dukros ar dukters dukros nuogumo, nes tai tavo paties nuogumas. 11Neatidenk nuogumo savo tėvo žmonos dukros, kurią ji pagimdė tavo tėvui, nes ji yra tavo sesuo. 12Neatidenk savo tėvo sesers nuogumo, nes tai yra tavo tėvo artima giminaitė. 13Neatidenk savo motinos sesers nuogumo, nes tai tavo motinos artima giminaitė. 14Neatidenk savo dėdės žmonos nuogumo, nes ji yra tavo teta. 15Neatidenk savo sūnaus žmonos nuogumo. 16Neatidenk savo brolio žmonos nuogumo, nes tai tavo brolio nuogumas. 17Neatidenk nuogumo moters ir jos dukros arba jos sūnaus dukros, nes jie yra jos artimi giminaičiai; tai nusikaltimas. 18Neimk savo žmonos sesers į suguloves ir neatidenk jos nuogumo žmonai gyvai esant.

19Nesiartink prie moters, turinčios mėnesines, kad atidengtum jos nuogumą. 20Nesigulk su savo artimo žmona, kad susiterštum su ja. 21Neaukok savo vaikų sudeginti Molechui ir neišniekink mano vardo, nes Aš esu Viešpats. 22Nesugulk su vyru kaip su moterimi, nes tai pasibjaurėjimas. 23Nesantykiauk su gyvuliu save suteršdamas, ir moteris neturi stotis prieš gyvulį, kad su juo santykiautų, nes tai iškrypimas.

24Nesusitepkite minėtais būdais, nes taip susitepė tautos, kurias Aš išvarau nuo jūsų. 25Kraštas buvo suteptas. Aš užtrauksiu jų nusikaltimus ant jų, ir kraštas išvems savo gyventojus. 26Jūs ir tarp jūsų pasiliekantys ateiviai laikykitės mano įstatymų ir įsakymų ir nedarykite nė vienos minėtų bjaurysčių. 27Visas tas bjaurystes darė krašto gyventojai, gyvenę pirma jūsų, ir jį sutepė. 28Saugokitės, kad kraštas ir jūsų neišspjautų, jei jį suteršite, kaip išspjovė pirma jūsų buvusias tautas. 29Kiekvienas žmogus, kuris darytų bet kurią iš tų bjaurysčių, bus išnaikintas iš savo tautos. 30Laikykitės mano nuostatų. Nedarykite to, ką darė pirma jūsų gyvenusieji. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Leviticus 17
Top of Page
Top of Page