Jobo knyga 38
Lithuanian
1Viešpats atsiliepė Jobui iš audros ir tarė:

2“Kas aptemdo patarimą neprotingais žodžiais?

3Susijuosk dabar kaip vyras; Aš klausiu tave, o tu atsakyk man.

4Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti.

5Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo?

6Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo jos kertinį akmenį,

7kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs?

8Kas uždarė jūros duris, kai ji veržėsi, tarsi išeidama iš įsčių?

9Aš aprengiau ją debesimis lyg drabužiu ir apsupau tamsa lyg vystyklais,

10kai jai paskyriau ribas, įdėjau skląstį bei duris

11ir pasakiau: ‘Iki čia ateisi, ne toliau; čia sustos tavo puikiosios bangos’.

12Ar kada nors savo gyvenime įsakei rytui ir nurodei aušrai jos vietą,

13kad ji, pasiekus žemės pakraščius, nukratytų nedorėlius nuo jos?

14Žemė keičiasi kaip molis po antspaudu, susiklosto kaip drabužis.

15Nedorėliams saulė nebešviečia, jų pakelta ranka sulaužoma.

16Ar kada pasiekei jūros šaltinius ir vaikštinėjai tyrinėdamas gelmes?

17Ar mirties vartai tau buvo atverti, ar matei mirties šešėlio duris?

18Ar išmatavai žemės platybes? Atsakyk, jei visa tai žinai.

19Kur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa?

20Ar gali pasiekti jų ribas ir surasti taką į jų namus?

21Aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyveni nuo amžių!

22Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos,

23kurią laikau sielvarto metui, karo ir kovos dienai?

24Kur yra kelias, kuriuo ateina šviesa ir iš kur pakyla žemėje rytys?

25Kas nustatė lietui ir žaibui kryptį,

26kad lytų negyvenamose vietose, dykumose, kur nėra žmonių,

27drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė?

28Ar lietus turi tėvą? Kas pagimdė rasos lašus?

29Kur gimė ledas? Kas pagimdė šerkšną po dangumi?

30Kodėl vanduo sukietėja į akmenį ir gelmių paviršius užšąla?

31Ar gali surišti Sietyno raiščius ir atrišti Oriono?

32Ar gali liepti užtekėti Zodiakui ir Grįžulo ratams jų laiku?

33Ar pažįsti dangaus nuostatus ir gali juos pritaikyti žemei?

34Ar gali įsakyti debesiui, kad jo srovės išsilietų ant tavęs?

35Ar gali pasiųsti žaibus, kad jie išeitų, sakydami: ‘Štai mes čia’?

36Kas įdėjo išmintį į širdį ir davė supratimą protui?

37Kas gali suskaičiuoti debesis? Kas gali uždaryti dangaus indus,

38kai dulkės tampa purvu ir grumstai sulimpa?

39Ar gali sumedžioti liūtei grobį ir pasotinti jos jauniklius,

40gulinčius olose ir lindynėse?

41Kas paruošia varnui peną, kai jo jaunikliai šaukiasi Dievo, klaidžiodami be maisto?”Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Job 37
Top of Page
Top of Page