Laiðkas galatams 6
Lithuanian
1Broliai, jei žmogus įpuola į kokią nuodėmę, jūs, dvasiniai žmonės, pataisykite tokį romumo dvasioje, žiūrėdami savęs, kad ir patys nebūtumėt sugundyti. 2Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. 3O kas, būdamas niekas, tariasi esąs kažin kas, tas save apgaudinėja. 4Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam, 5nes kiekvienas neš savo naštą.

6Kas mokomas žodžio, tegul dalijasi visais gerais dalykais su mokytoju. 7Neapsigaukite! Iš Dievo nepasišaipysi. Ką žmogus sėja, tą ir pjaus. 8Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus supuvimą, o kas sėja Dvasiai, tas iš Dvasios pjaus amžinąjį gyvenimą. 9Nepavarkime daryti gera, nes savo metu pjausime derlių, jei nepailsime! 10Tad, kol turime laiko, darykime gera visiems, o ypač tikėjimo namiškiams.

11Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums parašiau savo ranka. 12Visi, kurie nori pasirodyti geri kūnu, verčia jus apsipjaustyti, kad tik jiems netektų kęsti persekiojimų dėl Kristaus kryžiaus. 13Bet net ir patys apipjaustyti nesilaiko įstatymo, o tenori jūsų apipjaustymo, kad galėtų pasigirti jumis. 14Aš nieku nesigirsiu, tik mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, kuriuo pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. 15Nes Kristuje Jėzuje nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet naujas kūrinys. 16Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie ramybė ir pasigailėjimas; taip pat ir Dievo Izraeliui!

17Nuo šiol tegul niekas manęs nebevargina, nes savo kūne nešioju Viešpaties Jėzaus žymes.

18Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna, broliai, su jūsų dvasia! Amen.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Galatians 5
Top of Page
Top of Page