Galatians 6:4
New International Version
Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone, without comparing themselves to someone else,

New Living Translation
Pay careful attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done, and you won't need to compare yourself to anyone else.

English Standard Version
But let each one test his own work, and then his reason to boast will be in himself alone and not in his neighbor.

Berean Study Bible
Each one should test his own work. Then he will have reason to boast in himself alone, and not in someone else.

New American Standard Bible
But each one must examine his own work, and then he will have reason for boasting in regard to himself alone, and not in regard to another.

King James Bible
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

Holman Christian Standard Bible
But each person should examine his own work, and then he will have a reason for boasting in himself alone, and not in respect to someone else.

International Standard Version
Each person must examine his own actions, and then he can boast about his own accomplishments and not about someone else.

NET Bible
Let each one examine his own work. Then he can take pride in himself and not compare himself with someone else.

Aramaic Bible in Plain English
But a man should prove his work and then he will have pride in himself and not in others.

GOD'S WORD® Translation
Each of you must examine your own actions. Then you can be proud of your own accomplishments without comparing yourself to others.

Jubilee Bible 2000
But let everyone prove his own work, and then he shall have glory regarding only himself, and not in another.

King James 2000 Bible
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

American King James Version
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

American Standard Version
But let each man prove his own work, and then shall he have his glorying in regard of himself alone, and not of his neighbor.

Douay-Rheims Bible
But let every one prove his own work, and so he shall have glory in himself only, and not in another.

Darby Bible Translation
but let each prove his own work, and then he will have his boast in what belongs to himself alone, and not in what belongs to another.

English Revised Version
But let each man prove his own work, and then shall he have his glorying in regard of himself alone, and not of his neighbour.

Webster's Bible Translation
But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another.

Weymouth New Testament
But let every man scrutinize his own conduct, and then he will find out, not with reference to another but with reference to himself, what he has to boast of.

World English Bible
But let each man test his own work, and then he will take pride in himself and not in his neighbor.

Young's Literal Translation
and his own work let each one prove, and then in regard to himself alone the glorying he shall have, and not in regard to the other,

Galasiërs 6:4 Afrikaans PWL
maar ’n man moet sy eie dade toets en net in homself roem en nie tussen ander nie,

Galatasve 6:4 Albanian
Dhe secili të analizojë veprën e tij dhe atëherë do të ketë arsye të mburret vetëm për veten e tij dhe jo lidhur me tjetrin.

ﻏﻼﻃﻲ 6:4 Arabic: Smith & Van Dyke
ولكن ليمتحن كل واحد عمله وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه فقط لا من جهة غيره.

ԳԱՂԱՏԱՑԻՆԵՐԻՆ 6:4 Armenian (Western): NT
Բայց իւրաքանչիւրը թող քննէ իր գործը, եւ ա՛յն ատեն պարծենայ՝ միայն ինքնիր վրայ, ո՛չ թէ ուրիշի վրայ.

Galatianoetara. 6:4 Basque (Navarro-Labourdin): NT
Bada bere obrá experimenta beça batbederac: eta orduan bere baithan gloria vkanen du, eta ez berceric baithan.

De Gäletn 6:4 Bavarian
Ayn Ieds sollt selbn sein Tuen und Laassn prüeffen. Wenn allss pässt, oft kan yr selbn drauf stolz sein, braucht si aber nit mit Anderne vergleichen.

Галатяни 6:4 Bulgarian
Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;

中文標準譯本 (CSB Traditional)
每個人都當省察自己的工作;這樣,他就只在自我比較的時候,將有可誇耀的,而不與別人比較了,

中文标准译本 (CSB Simplified)
每个人都当省察自己的工作;这样,他就只在自我比较的时候,将有可夸耀的,而不与别人比较了,

現代標點和合本 (CUVMP Traditional)
各人應當察驗自己的行為,這樣,他所誇的就專在自己,不在別人了;

现代标点和合本 (CUVMP Simplified)
各人应当察验自己的行为,这样,他所夸的就专在自己,不在别人了;

加 拉 太 書 6:4 Chinese Bible: Union (Traditional)
各 人 應 當 察 驗 自 己 的 行 為 ; 這 樣 , 他 所 誇 的 就 專 在 自 己 , 不 在 別 人 了 ,

加 拉 太 書 6:4 Chinese Bible: Union (Simplified)
各 人 应 当 察 验 自 己 的 行 为 ; 这 样 , 他 所 夸 的 就 专 在 自 己 , 不 在 别 人 了 ,

Poslanica Galaæanima 6:4 Croatian Bible
Svatko neka ispita sam svoje djelo pa će onda u samom sebi imati čime se dičiti, a ne u usporedbi s drugim.

Galatským 6:4 Czech BKR
Ale díla svého zkus jeden každý, a takť sám v sobě chválu míti bude, a ne v jiném.

Galaterne 6:4 Danish
Men hver prøve sin egen Gerning, og da skal han have sin Ros i Forhold til sig selv alene, og ikke til Næsten;

Galaten 6:4 Dutch Staten Vertaling
Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.

Nestle Greek New Testament 1904
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·

Westcott and Hort 1881
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον,

Westcott and Hort / [NA27 variants]
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον,

RP Byzantine Majority Text 2005
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον.

Greek Orthodox Church 1904
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·

Tischendorf 8th Edition
ὁ δέ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμάζω ἕκαστος καί τότε εἰς ἑαυτοῦ μόνος ὁ καύχημα ἔχω καί οὐ εἰς ὁ ἕτερος

Scrivener's Textus Receptus 1894
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον.

Stephanus Textus Receptus 1550
τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·

Westcott and Hort 1881 w/o Diacritics
το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω [εκαστος] και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει και ουκ εις τον ετερον

Tischendorf 8th Ed. w/o Diacritics
το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω εκαστος και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει και ουκ εις τον ετερον

Stephanus Textus Receptus 1550
το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω εκαστος και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει και ουκ εις τον ετερον

Scrivener's Textus Receptus 1894 w/o Diacritics
το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω εκαστος, και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει, και ουκ εις τον ετερον.

Byzantine/Majority Text (2000) w/o Diacritics
το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω εκαστος και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει και ουκ εις τον ετερον

Westcott/Hort, UBS4 variants w/o Diacritics
το δε εργον εαυτου δοκιμαζετω {VAR1: [εκαστος] } {VAR2: εκαστος } και τοτε εις εαυτον μονον το καυχημα εξει και ουκ εις τον ετερον

Nestle Greek New Testament 1904 - Transliterated
to de ergon heautou dokimazetō hekastos, kai tote eis heauton monon to kauchēma hexei kai ouk eis ton heteron;

to de ergon heautou dokimazeto hekastos, kai tote eis heauton monon to kauchema hexei kai ouk eis ton heteron;

Westcott and Hort 1881 - Transliterated
to de ergon heautou dokimazetō hekastos, kai tote eis heauton monon to kauchēma hexei kai ouk eis ton heteron,

to de ergon heautou dokimazeto hekastos, kai tote eis heauton monon to kauchema hexei kai ouk eis ton heteron,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:4 Greek NT: Tischendorf 8th Ed. - Transliterated
to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

to de ergon eautou dokimazetO ekastos kai tote eis eauton monon to kauchEma exei kai ouk eis ton eteron

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:4 Byzantine/Majority Text (2000) - Transliterated
to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

to de ergon eautou dokimazetO ekastos kai tote eis eauton monon to kauchEma exei kai ouk eis ton eteron

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:4 Stephens Textus Receptus (1550) - Transliterated
to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

to de ergon eautou dokimazetO ekastos kai tote eis eauton monon to kauchEma exei kai ouk eis ton eteron

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:4 Scrivener's Textus Receptus (1894) - Transliterated
to de ergon eautou dokimazetō ekastos kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

to de ergon eautou dokimazetO ekastos kai tote eis eauton monon to kauchEma exei kai ouk eis ton eteron

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:4 Westcott/Hort - Transliterated
to de ergon eautou dokimazetō [ekastos] kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

to de ergon eautou dokimazetO [ekastos] kai tote eis eauton monon to kauchEma exei kai ouk eis ton eteron

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 6:4 Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
to de ergon eautou dokimazetō {WH: [ekastos] } {UBS4: ekastos } kai tote eis eauton monon to kauchēma exei kai ouk eis ton eteron

to de ergon eautou dokimazetO {WH: [ekastos]} {UBS4: ekastos} kai tote eis eauton monon to kauchEma exei kai ouk eis ton eteron

Galatákhoz 6:4 Hungarian: Karoli
Minden ember pedig az õ maga cselekedetét vizsgálja meg, és akkor csakis önmagára nézve lesz dicsekedése és nem másra nézve.

Al la galatoj 6:4 Esperanto
Sed cxiu kontrolu sian propran faradon, kaj tiam li havos singratuladon pri si mem, kaj ne pri sia proksimulo.

Kirje galatalaisille 6:4 Finnish: Bible (1776)
Mutta koetelkaan kukin oman tekonsa, ja sitte hän taitaa ainoasti itsestänsä kerskata, ja ei yhdessäkään muussa;

Galates 6:4 French: Darby
mais que chacun eprouve sa propre oeuvre, et alors il aura de quoi se glorifier, relativement à lui-meme seulement et non relativement à autrui:

Galates 6:4 French: Louis Segond (1910)
Que chacun examine ses propres oeuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui;

Galates 6:4 French: Martin (1744)
Or que chacun examine ses actions, et alors il aura de quoi se glorifier en lui-même seulement, et non dans les autres.

Galater 6:4 German: Modernized
Ein jeglicher aber prüfe sein selbst Werk, und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem andern.

Galater 6:4 German: Luther (1912)
Ein jeglicher aber prüfe sein eigen Werk; und alsdann wird er an sich selber Ruhm haben und nicht an einem andern.

Galater 6:4 German: Textbibel (1899)
jeder prüfe sein eigenes Thun; dann wird er seinen Ruhm für sich behalten, und den andern damit in Ruhe lassen;

Galati 6:4 Italian: Riveduta Bible (1927)
Ciascuno esamini invece l’opera propria; e allora avrà motivo di gloriarsi rispetto a se stesso soltanto, e non rispetto ad altri.

Galati 6:4 Italian: Giovanni Diodati Bible (1649)
Ora provi ciascuno l’opera sua, ed allora avrà il vanto per riguardo di sè stesso solo, e non per riguardo d’altri.

GALATIA 6:4 Indonesian - Terjemahan Lama (TL)
Tetapi hendaklah masing-masing menguji perbuatannya sendiri, baharulah boleh ia megah akan hal dirinya sahaja, dan bukannya memegahkan diri di hadapan orang lain.

Galatians 6:4 Kabyle: NT
Ilaq mkul yiwen ad imeyyez tikli-ines, imiren ma yufa ayen s wayes ara izux, ad izux i yiman-is kan mačči alamma imettel iman-is ɣer wiyaḍ.

갈라디아서 6:4 Korean
각각 자기의 일을 살피라 그리하면 자랑할 것이 자기에게만 있고 남에게는 있지 아니하리니

Galatas 6:4 Latin: Vulgata Clementina
Opus autem suum probet unusquisque, et sic in semetipso tantum gloriam habebit, et non in altero.

Galatiešiem 6:4 Latvian New Testament
Ikviens lai pārbauda savu darbu, tad viņam būs gods tikai sevī, bet ne pie cita.

Laiðkas galatams 6:4 Lithuanian
Tegul kiekvienas ištiria savo darbą, ir tada galės girtis pats sau, o ne kitam,

Galatians 6:4 Maori
Engari ma ia tangata e whakamatau tana ake mahi, ka ai ai he mea hei whakamanamanatanga mona ki tana anake, kahore ki ta tetahi atu.

Galaterne 6:4 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930)
Men enhver prøve sin egen gjerning, og da skal han ha sin ros bare efter det han selv er, og ikke efter det som næsten er;

Gálatas 6:4 Spanish: La Biblia de las Américas
Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro.

Gálatas 6:4 Spanish: La Nueva Biblia de los Hispanos
Pero que cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo, y no con respecto a otro.

Gálatas 6:4 Spanish: Reina Valera Gómez
Así que, cada uno examine su propia obra, y entonces tendrá de qué gloriarse, sólo en sí mismo, y no en otro,

Gálatas 6:4 Spanish: Reina Valera 1909
Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí mismo, y no en otro.

Gálatas 6:4 Spanish: Sagradas Escrituras 1569
Así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria sólo respecto de sí mismo, y no en otro.

Gálatas 6:4 Bíblia King James Atualizada Português
Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes, e, então, saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas.

Gálatas 6:4 Portugese Bible
Mas prove cada um a sua própria obra, e então terá motivo de glória somente em si mesmo, e não em outrem;   

Galateni 6:4 Romanian: Cornilescu
Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce -l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii;

К Галатам 6:4 Russian: Synodal Translation (1876)
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,

К Галатам 6:4 Russian koi8r
Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом,

Galatians 6:4 Shuar New Testament
Shuar Nφ T·ramuriniak Enentßimtumastiniaiti. Nφiniunak Enentßimtumakuinkia tura pΘnkeraitkiuinkia chikicha T·ramuri iirtsuk, antsu Nφiniun pΘnker iis wararsattawai.

Galaterbrevet 6:4 Swedish (1917)
Må var och en pröva sina egna gärningar; han skall då tillmäta sig berömmelse allenast efter vad han själv är, och icke efter vad andra äro.

Wagalatia 6:4 Swahili NT
Lakini kila mmoja na aupime vizuri mwenendo wake mwenyewe. Ukiwa mwema, basi, anaweza kuona fahari juu ya alichofanya bila kuwa na sababu ya kujilinganisha na mtu mwingine.

Mga Taga-Galacia 6:4 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)
Nguni't siyasatin ng bawa't isa ang kaniyang sariling gawa, at kung magkagayon ay magkakaroon siya ng kaniyang kapurihan tungkol sa kaniyang sarili lamang, at hindi tungkol sa kapuwa.

Širawt ta iktab Bulǝs i Kǝl-Galatǝya 6:4 Tawallamat Tamajaq NT
Akkiyyan daɣ-wan inẓǝret daɣ mazalan-net. As inay as imazalan-net hossayan, ǝddi ad igrǝw ǝddǝlil n ad iflǝs iman-net s ǝssǝbab ǝn mazalan-net wǝrgeɣ s ad išašalu iman-net d awedan iyyan.

กาลาเทีย 6:4 Thai: from KJV
แต่ให้ทุกคนสำรวจกิจการของตนเองจึงจะมีอะไรๆที่จะอวดได้ในตนเองผู้เดียว ไม่ใช่เปรียบกับผู้อื่น

Galatyalılar 6:4 Turkish
Herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkasının yaptıklarıyla değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünebilir.

Галатяни 6:4 Ukrainian: NT
Дїло ж своє нехай випробовує кожен, тоді хвалу в собі мати ме, а не в иншому.

Galatians 6:4 Uma New Testament
Agina butu dua-ta mpetonoi kehi-ta, ba lompe' -di ba uma. Ane lompe', ma'ala tapokagoe'. Neo' -ta mponaa kehi doo.

Ga-la-ti 6:4 Vietnamese (1934)
Mỗi người phải thử xét việc làm của mình, thì sự khoe mình chỉ tại mình thôi, chớ chẳng phải tại kẻ khác.

Galatians 6:3
Top of Page
Top of Page