Galatiešiem 6
Latvian New Testament
1Brāļi, ja kāds cilvēks ir kritis grēkā, tad jūs, kas esat garīgi, lēnprātības garā pamāciet viņu, un lūko pats sevi, ka arī tu netieci kārdināts! 2Cits cita nastas nesiet, un tā jūs izpildīsiet Kristus likumu. 3Un ja kāds, nebūdams nekas, domā, ka viņš kas ir, tas pieviļ sevi. 4Ikviens lai pārbauda savu darbu, tad viņam būs gods tikai sevī, bet ne pie cita. 5Jo katram jānes sava nasta.

6Bet tas, kas tiek pamācīts vārdos, lai dalās visos labumos ar to, kas viņu pamāca. 7Nepievilieties, Dievs neļauj sevi izsmiet. 8Jo ko cilvēks sēs, to arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus iznīcību, bet kas sēj garā, tas no gara pļaus mūžīgo dzīvi. 9Nepagursim, labu darīdami, jo savā laikā mēs nepagurdami arī pļausim. 10Tātad, darīsim labu visiem, kamēr mums ir laiks, bet sevišķi ticības brāļiem.

11Redziet, kādiem burtiem es jums pašrocīgi rakstu! 12Tie, kas grib patikt miesai, uzspiež jums apgraizīšanu, lai tikai netiktu vajāti Kristus krusta dēļ. 13Bet arī apgraizītie nepilda likumu; viņi grib, ka jūs ļautu apgraizīties, lai lielītos ar jūsu miesām. 14Bet es negribu ne ar ko lepoties, tik vien ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule krustā sista un es pasaulei. 15Jo Kristū Jēzū nav nozīmes ne apgraizīšanai, ne neapgraizīšanai, bet gan jaunai radībai. 16Un visiem tiem, kas sekos šiem pamatlikumiem, arī Dieva izraēliešiem, lai miers un žēlastība!

17Turpmāk lai mani neviens vairs neapgrūtina, jo es nesu savā miesā Kunga Jēzus rētas.

18Brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastība lai ir ar jūsu garu! Amen.Latvian New Testament -- The electronic edition comes from Sergej A. Fedosov's Slavic Bible for Windows (http://come.to/sbible)

Bible Hub

Galatians 5
Top of Page
Top of Page