Галатяни 6
Bulgarian
1Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; [но всекиму казвам]: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. 2Един другиму теготите [си] носете, и така изпълнявайте Христовия закон. 3Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си. 4Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго; 5защото всеки има да носи своя си товар.

6А тоя, който се поучава в [Божието] слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи. 7Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне. 8Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот. 9Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем. 10И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.

11Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка! 12Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския [живот], те ви заставят да се обрязвате; [те търсят] само да не бъдат гонени за Христовия кръст. 13Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски [живот]. 14А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света. 15Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание. 16И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.

17От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [[Господа]] Исуса.

18Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Galatians 5
Top of Page
Top of Page