Exodus 14
Interlinear Bible
Pharaoh Pursues the Israelites
1696 [e]   1
way·ḏab·bêr   1
וַיְדַבֵּ֥ר   1
And spoke   1
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   1
3068 [e]
Yah·weh
יְהֹוָ֖ה
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֥ה
Moses
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr.
לֵּאמֹֽר׃
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1696 [e]   2
dab·bêr   2
דַּבֵּר֮   2
speak   2
V‑Piel‑Imp‑ms   2
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֒
of Israel
N‑proper‑ms
7725 [e]
wə·yā·šu·ḇū,
וְיָשֻׁ֗בוּ
that they turn
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
2583 [e]
wə·ya·ḥă·nū
וְיַחֲנוּ֙
and camp
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵי֙
before
Prep‑l | N‑cpc
 

פִּ֣י
 - 
 
  
 

 
 
 6367 [e]
ha·ḥî·rōṯ,
הַחִירֹ֔ת
Pi Hahiroth
N‑proper‑fs
996 [e]
bên
בֵּ֥ין
between
Prep
4024 [e]
miḡ·dōl
מִגְדֹּ֖ל
Migdol
N‑proper‑fs
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵ֣ין
and
Conj‑w | Prep
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām;
הַיָּ֑ם
the sea
Art | N‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵי֙
opposite
Prep‑l | N‑cpc
 
ba·‘al
בַּ֣עַל
 - 
Prep
  
 

 
 
 1189 [e]
ṣə·p̄ōn,
צְפֹ֔ן
Baal Zephon
N‑proper‑fs
5226 [e]
niḵ·ḥōw
נִכְח֥וֹ
before it
Prep | 3ms
2583 [e]
ṯa·ḥă·nū
תַחֲנ֖וּ
you shall camp
V‑Qal‑Imperf‑2mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
  
 
.
 
 
 3220 [e]
hay·yām.
הַיָּֽם׃
the sea
Art | N‑ms
559 [e]   3
wə·’ā·mar   3
וְאָמַ֤ר   3
For will say   3
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms   3
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹה֙
Pharaoh
N‑proper‑ms
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֣י
of the sons
Prep‑l | N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
943 [e]
nə·ḇu·ḵîm
נְבֻכִ֥ים
[are] bewildered
V‑Nifal‑Prtcpl‑mp
1992 [e]
hêm
הֵ֖ם
they
Pro‑3mp
  
 

 
 
 776 [e]
bā·’ā·reṣ;
בָּאָ֑רֶץ
by the land
Prep‑b, Art | N‑fs
5462 [e]
sā·ḡar
סָגַ֥ר
has closed in
V‑Qal‑Perf‑3ms
5921 [e]
‘ă·lê·hem
עֲלֵיהֶ֖ם
them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 4057 [e]
ham·miḏ·bār.
הַמִּדְבָּֽר׃
the wilderness
Art | N‑ms
2388 [e]   4
wə·ḥiz·zaq·tî   4
וְחִזַּקְתִּ֣י   4
And I will harden   4
Conj‑w | V‑Piel‑ConjPerf‑1cs   4
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3820 [e]
lêḇ-
לֵב־
heart
N‑msc
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹה֮
of Pharaoh
N‑proper‑ms
7291 [e]
wə·rā·ḏap̄
וְרָדַ֣ף
so that he will pursue
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
310 [e]
’a·ḥă·rê·hem
אַחֲרֵיהֶם֒
them
Prep | 3mp
3513 [e]
wə·’ik·kā·ḇə·ḏāh
וְאִכָּבְדָ֤ה
and I will gain honor
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 

 
 
 6547 [e]
bə·p̄ar·‘ōh
בְּפַרְעֹה֙
over Pharaoh
Prep‑b | N‑proper‑ms
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over all
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 2426 [e]
ḥê·lōw,
חֵיל֔וֹ
his army
N‑msc | 3ms
3045 [e]
wə·yā·ḏə·‘ū
וְיָדְע֥וּ
that may know
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֖יִם
Egypt
N‑proper‑fs
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
that
Conj
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
[am] Yahweh
N‑proper‑ms
6213 [e]
way·ya·‘ă·śū-
וַיַּֽעֲשׂוּ־
And they did
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 
.
 
 
 3651 [e]
ḵên.
כֵֽן׃
so
Adv
5046 [e]   5
way·yug·gaḏ   5
וַיֻּגַּד֙   5
And it was told   5
Conj‑w | V‑Hofal‑ConsecImperf‑3ms   5
4428 [e]
lə·me·leḵ
לְמֶ֣לֶךְ
the king
Prep‑l | N‑msc
4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
3588 [e]

כִּ֥י
that
Conj
1272 [e]
ḇā·raḥ
בָרַ֖ח
had fled
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām;
הָעָ֑ם
the people
Art | N‑ms
2015 [e]
way·yê·hā·p̄êḵ
וַ֠יֵּהָפֵךְ
and was turned
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3ms
3824 [e]
lə·ḇaḇ
לְבַ֨ב
the heart
N‑msc
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹ֤ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
5650 [e]
wa·‘ă·ḇā·ḏāw
וַעֲבָדָיו֙
and his servants
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
against
Prep
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām,
הָעָ֔ם
the people
Art | N‑ms
  
 

 
 
 559 [e]
way·yō·m·rū
וַיֹּֽאמרוּ֙
and they said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
4100 [e]
mah-
מַה־
what
Interrog
2063 [e]
zōṯ
זֹּ֣את
[is] this [that]
Pro‑fs
  
 

 
 
 6213 [e]
‘ā·śî·nū,
עָשִׂ֔ינוּ
have we done
V‑Qal‑Perf‑1cp
3588 [e]
kî-
כִּֽי־
that
Conj
7971 [e]
šil·laḥ·nū
שִׁלַּ֥חְנוּ
we have let go
V‑Piel‑Perf‑1cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5647 [e]
mê·‘ā·ḇə·ḏê·nū.
מֵעָבְדֵֽנוּ׃
from serving us
Prep‑m | V‑Qal‑Inf | 1cp
631 [e]   6
way·ye’·sōr   6
וַיֶּאְסֹ֖ר   6
So he made ready   6
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   6
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7393 [e]
riḵ·bōw;
רִכְבּ֑וֹ
his chariot
N‑msc | 3ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
5971 [e]
‘am·mōw
עַמּ֖וֹ
his people
N‑msc | 3ms
3947 [e]
lā·qaḥ
לָקַ֥ח
took
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 
.
 
 
 5973 [e]
‘im·mōw.
עִמּֽוֹ׃
with him
Prep | 3ms
3947 [e]   7
way·yiq·qaḥ,   7
וַיִּקַּ֗ח   7
And he took   7
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   7
8337 [e]
šêš-
שֵׁשׁ־
six
Number‑fsc
3967 [e]
mê·’ō·wṯ
מֵא֥וֹת
hundred
Number‑fp
7393 [e]
re·ḵeḇ
רֶ֙כֶב֙
chariots
N‑ms
  
 

 
 
 970 [e]
bā·ḥūr,
בָּח֔וּר
choice
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
3605 [e]
wə·ḵōl
וְכֹ֖ל
and all
Conj‑w | N‑msc
7393 [e]
re·ḵeḇ
רֶ֣כֶב
the chariots
N‑msc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
7991 [e]
wə·šā·li·šim
וְשָׁלִשִׁ֖ם
and with captains
Conj‑w | N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 
.
 
 
 3605 [e]
kul·lōw.
כֻּלּֽוֹ׃
every one of them
N‑msc | 3ms
2388 [e]   8
way·ḥaz·zêq   8
וַיְחַזֵּ֣ק   8
And hardened   8
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms   8
3068 [e]
Yah·weh
יְהֹוָ֗ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3820 [e]
lêḇ
לֵ֤ב
the heart
N‑msc
6547 [e]
par·‘ōh
פַּרְעֹה֙
of Pharaoh
N‑proper‑ms
4428 [e]
me·leḵ
מֶ֣לֶךְ
king
N‑msc
  
 

 
 
 4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
7291 [e]
way·yir·dōp̄
וַיִּרְדֹּ֕ף
and he pursued
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
310 [e]
’a·ḥă·rê
אַחֲרֵ֖י
after
Prep
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl;
יִשְׂרָאֵ֑ל
of Israel
N‑proper‑ms
1121 [e]
ū·ḇə·nê
וּבְנֵ֣י
and the sons
Conj‑w | N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
3318 [e]
yō·ṣə·’îm
יֹצְאִ֖ים
went out
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
3027 [e]
bə·yāḏ
בְּיָ֥ד
with
Prep‑b | N‑fs
  
 
.
 
 
 7311 [e]
rā·māh.
רָמָֽה׃
boldness
V‑Qal‑Prtcpl‑fs
7291 [e]   9
way·yir·də·p̄ū   9
וַיִּרְדְּפ֨וּ   9
So pursued   9
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   9
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֜יִם
Egypt
N‑proper‑fs
310 [e]
’a·ḥă·rê·hem,
אַחֲרֵיהֶ֗ם
them
Prep | 3mp
5381 [e]
way·yaś·śî·ḡū
וַיַּשִּׂ֤יגוּ
and overtook
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp
  
 

 
 
 853 [e]
’ō·w·ṯām
אוֹתָם֙
them
DirObjM | 3mp
2583 [e]
ḥō·nîm
חֹנִ֣ים
camping
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
by
Prep
3220 [e]
hay·yām,
הַיָּ֔ם
the sea
Art | N‑ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
5483 [e]
sūs
סוּס֙
the horses
N‑msc
7393 [e]
re·ḵeḇ
רֶ֣כֶב
[and] chariots
N‑msc
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh,
פַּרְעֹ֔ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 6571 [e]
ū·p̄ā·rā·šāw
וּפָרָשָׁ֖יו
and his horsemen
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
  
 

 
 
 2428 [e]
wə·ḥê·lōw;
וְחֵיל֑וֹ
and his army
Conj‑w | N‑msc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
beside
Prep
 

פִּי֙
 - 
 
  
 

 
 
 6367 [e]
ha·ḥî·rōṯ,
הַֽחִירֹ֔ת
Pi Hahiroth
N‑proper‑fs
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵ֖י
before
Prep‑l | N‑cpc
 
ba·‘al
בַּ֥עַל
 - 
Prep
  
 
.
 
 
 1189 [e]
ṣə·p̄ōn.
צְפֹֽן׃
Baal Zephon
N‑proper‑fs
6547 [e]   10
ū·p̄ar·‘ōh   10
וּפַרְעֹ֖ה   10
And when Pharaoh   10
Conj‑w | N‑proper‑ms   10
  
 

 
 
 7126 [e]
hiq·rîḇ;
הִקְרִ֑יב
drew near
V‑Hifil‑Perf‑3ms
5375 [e]
way·yiś·’ū
וַיִּשְׂאוּ֩
and lifted
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֨ל
of Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 5869 [e]
‘ê·nê·hem
עֵינֵיהֶ֜ם
their eyes
N‑cdc | 3mp
  
 

 
 
 2009 [e]
wə·hin·nêh
וְהִנֵּ֥ה
and behold
Conj‑w | Interjection
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֣יִם ׀
Egypt
N‑proper‑fs
5265 [e]
nō·sê·a‘
נֹסֵ֣עַ
marched
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
  
 
.
 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rê·hem,
אַחֲרֵיהֶ֗ם
after them
Prep | 3mp
3372 [e]
way·yî·rə·’ū
וַיִּֽירְאוּ֙
So they were afraid
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
  
 
.
 
 
 3966 [e]
mə·’ōḏ,
מְאֹ֔ד
very
Adv
6817 [e]
way·yiṣ·‘ă·qū
וַיִּצְעֲק֥וּ
And cried out
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 3068 [e]
Yah·weh.
יְהוָֽה׃
Yahweh
N‑proper‑ms
559 [e]   11
way·yō·mə·rū   11
וַיֹּאמְרוּ֮   11
And they said   11
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   11
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁה֒
Moses
N‑proper‑ms
1097 [e]
ha·mib·bə·lî
הַֽמִבְּלִ֤י
because
Prep | Adv
369 [e]
’ên-
אֵין־
no
Adv
6913 [e]
qə·ḇā·rîm
קְבָרִים֙
[there were] graves
N‑mp
  
 

 
 
 4714 [e]
bə·miṣ·ra·yim,
בְּמִצְרַ֔יִם
in Egypt
Prep‑b | N‑proper‑fs
3947 [e]
lə·qaḥ·tā·nū
לְקַחְתָּ֖נוּ
have you taken us away
V‑Qal‑Perf‑2ms | 1cp
4191 [e]
lā·mūṯ
לָמ֣וּת
to die
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
؟
 
 
 4057 [e]
bam·miḏ·bār;
בַּמִּדְבָּ֑ר
in the wilderness
Prep‑b, Art | N‑ms
4100 [e]
mah-
מַה־
what
Interrog
2063 [e]
zōṯ
זֹּאת֙
[is] this
Pro‑fs
6213 [e]
‘ā·śî·ṯā
עָשִׂ֣יתָ
[that] you have dealt so
V‑Qal‑Perf‑2ms
 
lā·nū,
לָּ֔נוּ
with us
Prep | 1cp
3318 [e]
lə·hō·w·ṣî·’ā·nū
לְהוֹצִיאָ֖נוּ
to bring up us
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf | 1cp
  
 
.
 
 
 4714 [e]
mim·miṣ·rā·yim.
מִמִּצְרָֽיִם׃
out of Egypt
Prep‑m | N‑proper‑fs
3808 [e]   12
hă·lō-   12
הֲלֹא־   12
[Is] not   12
Adv‑NegPrt   12
2088 [e]
zeh
זֶ֣ה
this
Pro‑ms
1697 [e]
had·dā·ḇār,
הַדָּבָ֗ר
the word
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁר֩
that
Pro‑r
1696 [e]
dib·bar·nū
דִּבַּ֨רְנוּ
we told
V‑Piel‑Perf‑1cp
413 [e]
’ê·le·ḵā
אֵלֶ֤יךָ
you
Prep | 2ms
  
 

 
 
 4714 [e]
ḇə·miṣ·ra·yim
בְמִצְרַ֙יִם֙
in Egypt
Prep‑b | N‑proper‑fs
  
 

 
 
 559 [e]
lê·mōr,
לֵאמֹ֔ר
saying
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 2308 [e]
ḥă·ḏal
חֲדַ֥ל
let alone
V‑Qal‑Imp‑ms
4480 [e]
mim·men·nū
מִמֶּ֖נּוּ
us
Prep | 1cp
5647 [e]
wə·na·‘aḇ·ḏāh
וְנַֽעַבְדָ֣ה
that we may serve
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf.Cohort‑1cp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 4713 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
Egypt
N‑proper‑fs
3588 [e]

כִּ֣י
For
Conj
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֥וֹב
[it would have been] better
Adj‑ms
 
lā·nū
לָ֙נוּ֙
for us
Prep | 1cp
5647 [e]
‘ă·ḇōḏ
עֲבֹ֣ד
to serve
V‑Qal‑Inf
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4713 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
Egypt
N‑proper‑fs
4191 [e]
mim·mu·ṯê·nū
מִמֻּתֵ֖נוּ
than that we should die
Prep‑m | V‑Qal‑Inf | 1cp
  
 
.
 
 
 4057 [e]
bam·miḏ·bār.
בַּמִּדְבָּֽר׃
in the wilderness
Prep‑b, Art | N‑ms
559 [e]   13
way·yō·mer   13
וַיֹּ֨אמֶר   13
And said   13
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   13
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֣ה
Moses
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 5971 [e]
hā·‘ām
הָעָם֮
the people
Art | N‑ms
408 [e]
’al-
אַל־
not
Adv
  
 
.
 
 
 3372 [e]
tî·rā·’ū
תִּירָאוּ֒
do be afraid
V‑Qal‑Imperf‑2mp
3320 [e]
hiṯ·yaṣ·ḇū,
הִֽתְיַצְב֗וּ
Stand still
V‑Hitpael‑Imp‑mp
7200 [e]
ū·rə·’ū
וּרְאוּ֙
and see
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3444 [e]
yə·šū·‘aṯ
יְשׁוּעַ֣ת
the salvation
N‑fsc
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
of Yahweh
N‑proper‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
which
Pro‑r
6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֥ה
He will accomplish
V‑Qal‑Imperf‑3ms
 
lā·ḵem
לָכֶ֖ם
for you
Prep | 2mp
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm;
הַיּ֑וֹם
today
Art | N‑ms
3588 [e]
kî,
כִּ֗י
for
Conj
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
whom
Pro‑r
7200 [e]
rə·’î·ṯem
רְאִיתֶ֤ם
you see
V‑Qal‑Perf‑2mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֙יִם֙
Egypt
N‑proper‑fs
  
 

 
 
 3117 [e]
hay·yō·wm,
הַיּ֔וֹם
today
Art | N‑ms
3808 [e]

לֹ֥א
no
Adv‑NegPrt
3254 [e]
ṯō·sî·p̄ū
תֹסִ֛יפוּ
more
V‑Hifil‑Imperf‑2mp
7200 [e]
lir·’ō·ṯām
לִרְאֹתָ֥ם
you shall see
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3mp
5750 [e]
‘ō·wḏ
ע֖וֹד
again
Adv
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
even to
Prep
  
 
.
 
 
 5769 [e]
‘ō·w·lām.
עוֹלָֽם׃
ever
N‑ms
3068 [e]   14
Yah·weh   14
יְהוָ֖ה   14
Yahweh   14
N‑proper‑ms   14
3898 [e]
yil·lā·ḥêm
יִלָּחֵ֣ם
will fight
V‑Nifal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
  
lā·ḵem;
לָכֶ֑ם
for you
Prep | 2mp
859 [e]
wə·’at·tem
וְאַתֶּ֖ם
and you
Conj‑w | Pro‑2mp
  
 
.
 
 
 2790 [e]
ta·ḥă·rî·šūn.
תַּחֲרִישֽׁוּן׃
shall hold your peace
V‑Hifil‑Imperf‑2mp | Pn
 

פ
 - 
Punc
Parting the Red Sea
559 [e]   15
way·yō·mer   15
וַיֹּ֤אמֶר   15
And said   15
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   15
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
4100 [e]
mah-
מַה־
why
Interrog
6817 [e]
tiṣ·‘aq
תִּצְעַ֖ק
you cry
V‑Qal‑Imperf‑2ms
  
 
؟
 
 
 413 [e]
’ê·lāy;
אֵלָ֑י
to Me
Prep | 1cs
1696 [e]
dab·bêr
דַּבֵּ֥ר
Tell
V‑Piel‑Imp‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
unto
Prep
1121 [e]
bə·nê-
בְּנֵי־
the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
of Israel
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 5265 [e]
wə·yis·sā·‘ū.
וְיִסָּֽעוּ׃
and to go forward
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
859 [e]   16
wə·’at·tāh   16
וְאַתָּ֞ה   16
but you   16
Conj‑w | Pro‑2ms   16
7311 [e]
hā·rêm
הָרֵ֣ם
lift up
V‑Hifil‑Imp‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶֽת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 4294 [e]
maṭ·ṭə·ḵā,
מַטְּךָ֗
your rod
N‑msc | 2ms
5186 [e]
ū·nə·ṭêh
וּנְטֵ֧ה
and stretch out
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yā·ḏə·ḵā
יָדְךָ֛
your hand
N‑fsc | 2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
the sea
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1234 [e]
ū·ḇə·qā·‘ê·hū;
וּבְקָעֵ֑הוּ
and divide it
Conj‑w | V‑Qal‑Imp‑ms | 3ms
935 [e]
wə·yā·ḇō·’ū
וְיָבֹ֧אוּ
And shall go
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֛ל
of Israel
N‑proper‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֥וֹךְ
through the midst
Prep‑b | N‑msc
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
of the sea
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 3004 [e]
bay·yab·bā·šāh.
בַּיַּבָּשָֽׁה׃
on dry [ground]
Prep‑b, Art | N‑fs
  
 

 
 
 589 [e]   17
wa·’ă·nî,   17
וַאֲנִ֗י   17
And I   17
Conj‑w | Pro‑1cs   17
  
 

 
 
 2005 [e]
hin·nî
הִנְנִ֤י
indeed
Interjection | 1cs
2388 [e]
mə·ḥaz·zêq
מְחַזֵּק֙
will harden
V‑Piel‑Prtcpl‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3820 [e]
lêḇ
לֵ֣ב
the hearts
N‑msc
  
 

 
 
 4713 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
935 [e]
wə·yā·ḇō·’ū
וְיָבֹ֖אוּ
and they shall follow
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
  
 

 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rê·hem;
אַחֲרֵיהֶ֑ם
them
Prep | 3mp
3513 [e]
wə·’ik·kā·ḇə·ḏāh
וְאִכָּבְדָ֤ה
so I will gain honor
Conj‑w | V‑Nifal‑ConjImperf.Cohort‑1cs
  
 

 
 
 6547 [e]
bə·p̄ar·‘ōh
בְּפַרְעֹה֙
over Pharaoh
Prep‑b | N‑proper‑ms
3605 [e]
ū·ḇə·ḵāl
וּבְכָל־
and over all
Conj‑w, Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 2426 [e]
ḥê·lōw,
חֵיל֔וֹ
his army
N‑msc | 3ms
  
 

 
 
 7393 [e]
bə·riḵ·bōw
בְּרִכְבּ֖וֹ
his chariots
Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6571 [e]
ū·ḇə·p̄ā·rā·šāw.
וּבְפָרָשָֽׁיו׃
and his horsemen
Conj‑w, Prep‑b | N‑mpc | 3ms
3045 [e]   18
wə·yā·ḏə·‘ū   18
וְיָדְע֥וּ   18
And shall know   18
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3cp   18
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֖יִם
Egypt
N‑proper‑fs
3588 [e]
kî-
כִּי־
that
Conj
589 [e]
’ă·nî
אֲנִ֣י
I
Pro‑1cs
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
[am] Yahweh
N‑proper‑ms
3513 [e]
bə·hik·kā·ḇə·ḏî
בְּהִכָּבְדִ֣י
when I have gained honor for Myself
Prep‑b | V‑Nifal‑Inf | 1cs
  
 

 
 
 6547 [e]
bə·p̄ar·‘ōh,
בְּפַרְעֹ֔ה
over Pharaoh
Prep‑b | N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7393 [e]
bə·riḵ·bōw
בְּרִכְבּ֖וֹ
his chariots
Prep‑b | N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6571 [e]
ū·ḇə·p̄ā·rā·šāw.
וּבְפָרָשָֽׁיו׃
and his horsemen
Conj‑w, Prep‑b | N‑mpc | 3ms
5265 [e]   19
way·yis·sa‘   19
וַיִּסַּ֞ע   19
And moved   19
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   19
4397 [e]
mal·’aḵ
מַלְאַ֣ךְ
the Angel
N‑msc
  
 

 
 
 430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm,
הָאֱלֹהִ֗ים
of God
Art | N‑mp
1980 [e]
ha·hō·lêḵ
הַהֹלֵךְ֙
who went
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
6440 [e]
lip̄·nê
לִפְנֵי֙
before
Prep‑l | N‑cpc
4264 [e]
ma·ḥă·nêh
מַחֲנֵ֣ה
the camp
N‑csc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
1980 [e]
way·yê·leḵ
וַיֵּ֖לֶךְ
and went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 310 [e]
mê·’a·ḥă·rê·hem;
מֵאַחֲרֵיהֶ֑ם
behind them
Prep‑m | 3mp
5265 [e]
way·yis·sa‘
וַיִּסַּ֞ע
and went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
5982 [e]
‘am·mūḏ
עַמּ֤וּד
the pillar
N‑msc
6051 [e]
he·‘ā·nān
הֶֽעָנָן֙
of cloud
Art | N‑ms
  
 

 
 
 6440 [e]
mip·pə·nê·hem,
מִפְּנֵיהֶ֔ם
from before them
Prep‑m | N‑mpc | 3mp
5975 [e]
way·ya·‘ă·mōḏ
וַיַּֽעֲמֹ֖ד
and stood
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 
.
 
 
 310 [e]
mê·’a·ḥă·rê·hem.
מֵאַחֲרֵיהֶֽם׃
behind them
Prep‑m | 3mp
935 [e]   20
way·yā·ḇō   20
וַיָּבֹ֞א   20
So it came   20
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   20
996 [e]
bên
בֵּ֣ין ׀
between
Prep
4264 [e]
ma·ḥă·nêh
מַחֲנֵ֣ה
the camp
N‑csc
4714 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֗יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
996 [e]
ū·ḇên
וּבֵין֙
and
Conj‑w | Prep
4264 [e]
ma·ḥă·nêh
מַחֲנֵ֣ה
the camp
N‑csc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
1961 [e]
way·hî
וַיְהִ֤י
thus it was [to the one]
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
6051 [e]
he·‘ā·nān
הֶֽעָנָן֙
a cloud
Art | N‑ms
2822 [e]
wə·ha·ḥō·šeḵ,
וְהַחֹ֔שֶׁךְ
and darkness
Conj‑w, Art | N‑ms
215 [e]
way·yā·’er
וַיָּ֖אֶר
and it gave light [to the other]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 3915 [e]
hal·lā·yə·lāh;
הַלָּ֑יְלָה
by night
Art | N‑ms
3808 [e]
wə·lō-
וְלֹא־
So that not
Conj‑w | Adv‑NegPrt
7126 [e]
qā·raḇ
קָרַ֥ב
did come near
V‑Qal‑Perf‑3ms
2088 [e]
zeh
זֶ֛ה
this
Pro‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
2088 [e]
zeh
זֶ֖ה
this
Pro‑ms
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 
.
 
 
 3915 [e]
hal·lā·yə·lāh.
הַלָּֽיְלָה׃
night
Art | N‑ms
5186 [e]   21
way·yêṭ   21
וַיֵּ֨ט   21
And stretched out   21
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   21
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֣ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yā·ḏōw
יָדוֹ֮
his hand
N‑fsc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām
הַיָּם֒
the sea
Art | N‑ms
1980 [e]
way·yō·w·leḵ
וַיּ֣וֹלֶךְ
and caused to go [back]
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֣ה ׀
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3220 [e]
hay·yām
הַ֠יָּם
the sea
Art | N‑ms
7307 [e]
bə·rū·aḥ
בְּר֨וּחַ
by a wind
Prep‑b | N‑csc
6921 [e]
qā·ḏîm
קָדִ֤ים
east
N‑ms
5794 [e]
‘az·zāh
עַזָּה֙
strong
Adj‑fs
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
  
 

 
 
 3915 [e]
hal·lay·lāh,
הַלַּ֔יְלָה
that night
Art | N‑ms
7760 [e]
way·yā·śem
וַיָּ֥שֶׂם
and made
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
the sea
Art | N‑ms
  
 

 
 
 2724 [e]
le·ḥā·rā·ḇāh;
לֶחָרָבָ֑ה
into dry [land]
Prep‑l, Art | N‑fs
1234 [e]
way·yib·bā·qə·‘ū
וַיִּבָּקְע֖וּ
and were divided
Conj‑w | V‑Nifal‑ConsecImperf‑3mp
  
 
.
 
 
 4325 [e]
ham·mā·yim.
הַמָּֽיִם׃
the waters
Art | N‑mp
935 [e]   22
way·yā·ḇō·’ū   22
וַיָּבֹ֧אוּ   22
So went   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   22
1121 [e]
ḇə·nê-
בְנֵֽי־
the sons
N‑mpc
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֛ל
of Israel
N‑proper‑ms
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֥וֹךְ
into the midst
Prep‑b | N‑msc
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֖ם
of the sea
Art | N‑ms
  
 

 
 
 3004 [e]
bay·yab·bā·šāh;
בַּיַּבָּשָׁ֑ה
on the dry [ground]
Prep‑b, Art | N‑fs
4325 [e]
wə·ham·ma·yim
וְהַמַּ֤יִם
and the waters
Conj‑w, Art | N‑mp
 
lā·hem
לָהֶם֙
to them
Prep | 3mp
2346 [e]
ḥō·māh,
חֹמָ֔ה
[were] a wall
N‑fs
  
 

 
 
 3225 [e]
mî·mî·nām
מִֽימִינָ֖ם
on their right hand
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
  
 
.
 
 
 8040 [e]
ū·miś·śə·mō·lām.
וּמִשְּׂמֹאלָֽם׃
and on their left
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc | 3mp
  
 

 
 
 7291 [e]   23
way·yir·də·p̄ū   23
וַיִּרְדְּפ֤וּ   23
And pursued   23
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   23
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֙יִם֙
Egypt
N‑proper‑fs
935 [e]
way·yā·ḇō·’ū
וַיָּבֹ֣אוּ
and went
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
310 [e]
’a·ḥă·rê·hem,
אַחֲרֵיהֶ֔ם
after them
Prep | 3mp
3605 [e]
kōl
כֹּ֚ל
all
N‑msc
5483 [e]
sūs
ס֣וּס
horses
N‑msc
  
 

 
 
 6547 [e]
par·‘ōh,
פַּרְעֹ֔ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 7393 [e]
riḵ·bōw
רִכְבּ֖וֹ
his chariots
N‑msc | 3ms
  
 
.
 
 
 6571 [e]
ū·p̄ā·rā·šāw;
וּפָרָשָׁ֑יו
and his horsemen
Conj‑w | N‑mpc | 3ms
413 [e]
’el-
אֶל־
Into
Prep
8432 [e]
tō·wḵ
תּ֖וֹךְ
the midst
N‑msc
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām.
הַיָּֽם׃
of the sea
Art | N‑ms
1961 [e]   24
way·hî   24
וַֽיְהִי֙   24
and it came to pass   24
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   24
821 [e]
bə·’aš·mō·reṯ
בְּאַשְׁמֹ֣רֶת
in watch
Prep‑b | N‑fsc
  
 

 
 
 1242 [e]
hab·bō·qer,
הַבֹּ֔קֶר
the morning
Art | N‑ms
8259 [e]
way·yaš·qêp̄
וַיַּשְׁקֵ֤ף
that looked down
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
upon
Prep
4264 [e]
ma·ḥă·nêh
מַחֲנֵ֣ה
the army
N‑csc
4713 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
5982 [e]
bə·‘am·mūḏ
בְּעַמּ֥וּד
through the pillar
Prep‑b | N‑msc
784 [e]
’êš
אֵ֖שׁ
of fire
N‑cs
  
 

 
 
 6051 [e]
wə·‘ā·nān;
וְעָנָ֑ן
and cloud
Conj‑w | N‑ms
2000 [e]
way·yā·hām
וַיָּ֕הָם
and He troubled
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
853 [e]
’êṯ
אֵ֖ת
 - 
DirObjM
4264 [e]
ma·ḥă·nêh
מַחֲנֵ֥ה
the army
N‑csc
  
 
.
 
 
 4713 [e]
miṣ·rā·yim.
מִצְרָֽיִם׃
of Egypt
N‑proper‑fs
5493 [e]   25
way·yā·sar,   25
וַיָּ֗סַר   25
And He took off   25
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   25
853 [e]
’êṯ
אֵ֚ת
 - 
DirObjM
212 [e]
’ō·p̄an
אֹפַ֣ן
wheels
N‑msc
  
 

 
 
 4818 [e]
mar·kə·ḇō·ṯāw,
מַרְכְּבֹתָ֔יו
their chariot
N‑fpc | 3ms
5090 [e]
way·na·hă·ḡê·hū
וַֽיְנַהֲגֵ֖הוּ
so that they drove them
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms | 3ms
  
 

 
 
 3517 [e]
biḵ·ḇê·ḏuṯ;
בִּכְבֵדֻ֑ת
with difficulty
Prep‑b | N‑fs
559 [e]
way·yō·mer
וַיֹּ֣אמֶר
and said
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
  
 

 
 
 4713 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֗יִם
Egypt
N‑proper‑fs
5127 [e]
’ā·nū·sāh
אָנ֙וּסָה֙
let us flee
V‑Qal‑Imperf.Cohort‑1cs
6440 [e]
mip·pə·nê
מִפְּנֵ֣י
from the face
Prep‑m | N‑cpc
  
 

 
 
 3478 [e]
yiś·rā·’êl,
יִשְׂרָאֵ֔ל
of Israel
N‑proper‑ms
3588 [e]

כִּ֣י
for
Conj
3068 [e]
Yah·weh,
יְהוָ֔ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3898 [e]
nil·ḥām
נִלְחָ֥ם
fights
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
 
lā·hem
לָהֶ֖ם
for them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 4713 [e]
bə·miṣ·rā·yim
בְּמִצְרָֽיִם‪‬
against Egypt
Prep‑b | N‑proper‑fs
 

פ
 - 
Punc
559 [e]   26
way·yō·mer   26
וַיֹּ֤אמֶר   26
And said   26
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   26
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4872 [e]
mō·šeh,
מֹשֶׁ֔ה
Moses
N‑proper‑ms
5186 [e]
nə·ṭêh
נְטֵ֥ה
Stretch out
V‑Qal‑Imp‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yā·ḏə·ḵā
יָדְךָ֖
your hand
N‑fsc | 2ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām;
הַיָּ֑ם
the sea
Art | N‑ms
7725 [e]
wə·yā·šu·ḇū
וְיָשֻׁ֤בוּ
that may come back
Conj‑w | V‑Qal‑ConjImperf‑3mp
4325 [e]
ham·ma·yim
הַמַּ֙יִם֙
the waters
Art | N‑mp
5921 [e]
‘al-
עַל־
upon
Prep
  
 

 
 
 4713 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
Egypt
N‑proper‑fs
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
  
 

 
 
 7393 [e]
riḵ·bōw
רִכְבּ֖וֹ
their chariots
N‑msc | 3ms
5921 [e]
wə·‘al-
וְעַל־
and on
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 6571 [e]
pā·rā·šāw.
פָּרָשָֽׁיו׃
their horsemen
N‑mpc | 3ms
5186 [e]   27
way·yêṭ   27
וַיֵּט֩   27
And stretched out   27
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   27
4872 [e]
mō·šeh
מֹשֶׁ֨ה
Moses
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
yā·ḏōw
יָד֜וֹ
his hand
N‑fsc | 3ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
over
Prep
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām,
הַיָּ֗ם
the sea
Art | N‑ms
7725 [e]
way·yā·šāḇ
וַיָּ֨שָׁב
and returned
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3220 [e]
hay·yām
הַיָּ֜ם
the sea
Art | N‑ms
6437 [e]
lip̄·nō·wṯ
לִפְנ֥וֹת
when appeared
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1242 [e]
bō·qer
בֹּ֙קֶר֙
the morning
N‑ms
  
 
.
 
 
 386 [e]
lə·’ê·ṯā·nōw,
לְאֵ֣יתָנ֔וֹ
to its [full] depth
Prep‑l | N‑msc | 3ms
4713 [e]
ū·miṣ·ra·yim
וּמִצְרַ֖יִם
And while Egypt
Conj‑w | N‑proper‑fs
5127 [e]
nā·sîm
נָסִ֣ים
was fleeing
V‑Qal‑Prtcpl‑mp
  
 

 
 
 7125 [e]
liq·rā·ṯōw;
לִקְרָאת֑וֹ
into it
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3ms
5287 [e]
way·na·‘êr
וַיְנַעֵ֧ר
so overthrew
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֛ה
Yahweh
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4713 [e]
miṣ·ra·yim
מִצְרַ֖יִם
Egypt
N‑proper‑fs
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֥וֹךְ
in the midst
Prep‑b | N‑msc
  
 
.
 
 
 3220 [e]
hay·yām.
הַיָּֽם׃
of the sea
Art | N‑ms
7725 [e]   28
way·yā·šu·ḇū   28
וַיָּשֻׁ֣בוּ   28
And returned   28
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp   28
4325 [e]
ham·ma·yim,
הַמַּ֗יִם
the waters
Art | N‑mp
3680 [e]
way·ḵas·sū
וַיְכַסּ֤וּ
and covered
Conj‑w | V‑Piel‑ConsecImperf‑3mp
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 7393 [e]
hā·re·ḵeḇ
הָרֶ֙כֶב֙
the chariots
Art | N‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
6571 [e]
hap·pā·rā·šîm,
הַפָּ֣רָשִׁ֔ים
the horsemen
Art | N‑mp
3605 [e]
lə·ḵōl
לְכֹל֙
[and] all
Prep‑l | N‑msc
2426 [e]
ḥêl
חֵ֣יל
the army
N‑msc
6547 [e]
par·‘ōh,
פַּרְעֹ֔ה
of Pharaoh
N‑proper‑ms
935 [e]
hab·bā·’îm
הַבָּאִ֥ים
coming
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑mp
310 [e]
’a·ḥă·rê·hem
אַחֲרֵיהֶ֖ם
after them
Prep | 3mp
  
 
.
 
 
 3220 [e]
bay·yām;
בַּיָּ֑ם
into the sea
Prep‑b, Art | N‑ms
3808 [e]
lō-
לֹֽא־
Not
Adv‑NegPrt
7604 [e]
niš·’ar
נִשְׁאַ֥ר
remained
V‑Nifal‑Perf‑3ms
 
bā·hem
בָּהֶ֖ם
of them
Prep | 3mp
5704 [e]
‘aḏ-
עַד־
so much as
Prep
  
 
.
 
 
 259 [e]
’e·ḥāḏ.
אֶחָֽד׃
one
Number‑ms
1121 [e]   29
ū·ḇə·nê   29
וּבְנֵ֧י   29
But the sons   29
Conj‑w | N‑mpc   29
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֛ל
of Israel
N‑proper‑ms
1980 [e]
hā·lə·ḵū
הָלְכ֥וּ
had walked
V‑Qal‑Perf‑3cp
3004 [e]
ḇay·yab·bā·šāh
בַיַּבָּשָׁ֖ה
on dry [land]
Prep‑b, Art | N‑fs
8432 [e]
bə·ṯō·wḵ
בְּת֣וֹךְ
in the midst
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 3220 [e]
hay·yām;
הַיָּ֑ם
of the sea
Art | N‑ms
4325 [e]
wə·ham·ma·yim
וְהַמַּ֤יִם
and the waters
Conj‑w, Art | N‑mp
 
lā·hem
לָהֶם֙
to them
Prep | 3mp
2346 [e]
ḥō·māh,
חֹמָ֔ה
[were] a wall
N‑fs
  
 

 
 
 3225 [e]
mî·mî·nām
מִֽימִינָ֖ם
on their right hand
Prep‑m | N‑fsc | 3mp
  
 
.
 
 
 8040 [e]
ū·miś·śə·mō·lām
וּמִשְּׂמֹאלָֽם‪‬
and on their left
Conj‑w, Prep‑m | N‑msc | 3mp
3467 [e]   30
way·yō·wō·ša‘   30
וַיּ֨וֹשַׁע   30
So saved   30
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3ms   30
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָ֜ה
Yahweh
N‑proper‑ms
3117 [e]
bay·yō·wm
בַּיּ֥וֹם
day
Prep‑b, Art | N‑ms
1931 [e]
ha·hū
הַה֛וּא
that
Art | Pro‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֖ל
Israel
N‑proper‑ms
3027 [e]
mî·yaḏ
מִיַּ֣ד
out of the hand
Prep‑m | N‑fsc
  
 

 
 
 4713 [e]
miṣ·rā·yim;
מִצְרָ֑יִם
of Egypt
N‑proper‑fs
7200 [e]
way·yar
וַיַּ֤רְא
and saw
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵל֙
Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4713 [e]
miṣ·ra·yim,
מִצְרַ֔יִם
Egypt
N‑proper‑fs
4191 [e]
mêṯ
מֵ֖ת
dead
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
5921 [e]
‘al-
עַל־
on
Prep
8193 [e]
śə·p̄aṯ
שְׂפַ֥ת
the shore
N‑fsc
  
 
.
 
 
 3220 [e]
hay·yām.
הַיָּֽם׃
of the sea
Art | N‑ms
7200 [e]   31
way·yar   31
וַיַּ֨רְא   31
Thus saw   31
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3ms   31
3478 [e]
yiś·rā·’êl
יִשְׂרָאֵ֜ל
Israel
N‑proper‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
3027 [e]
hay·yāḏ
הַיָּ֣ד
the work
Art | N‑fs
1419 [e]
hag·gə·ḏō·lāh,
הַגְּדֹלָ֗ה
great
Art | Adj‑fs
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
which
Pro‑r
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֤ה
had done
V‑Qal‑Perf‑3ms
3068 [e]
Yah·weh
יְהוָה֙
Yahweh
N‑proper‑ms
  
 

 
 
 4713 [e]
bə·miṣ·ra·yim,
בְּמִצְרַ֔יִם
in Egypt
Prep‑b | N‑proper‑fs
3372 [e]
way·yî·rə·’ū
וַיִּֽירְא֥וּ
so feared
Conj‑w | V‑Qal‑ConsecImperf‑3mp
5971 [e]
hā·‘ām
הָעָ֖ם
the people
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh;
יְהוָ֑ה
Yahweh
N‑proper‑ms
539 [e]
way·ya·’ă·mî·nū
וַיַּֽאֲמִ֙ינוּ֙
and believed
Conj‑w | V‑Hifil‑ConsecImperf‑3mp
  
 

 
 
 3068 [e]
Yah·weh,
בַּֽיהוָ֔ה
Yahweh
Prep‑b | N‑proper‑ms
4872 [e]
ū·ḇə·mō·šeh
וּבְמֹשֶׁ֖ה
and Moses
Conj‑w, Prep‑b | N‑proper‑ms
  
 
.
 
 
 5650 [e]
‘aḇ·dōw.
עַבְדּֽוֹ׃
His servant
N‑msc | 3ms
 

פ
 - 
Punc
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Exodus 13
Top of Page
Top of Page