Ecclesiastes 3
Interlinear Bible
To Everything There is a Season
3605 [e]   1
lak·kōl   1
לַכֹּ֖ל   1
To everything   1
Prep‑l, Art | N‑ms   1
  
 

 
 
 2165 [e]
zə·mān;
זְמָ֑ן
[there is] a season
N‑ms
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for every
Prep‑l | N‑msc
2656 [e]
ḥê·p̄eṣ
חֵ֖פֶץ
purpose
N‑ms
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֥חַת
under
Prep
  
 

 
 
 8064 [e]
haš·šā·mā·yim.
הַשָּׁמָֽיִם׃
heaven
Art | N‑mp
  
 
.
 
 
  
s
ס
 - 
Punc
6256 [e]   2
‘êṯ   2
עֵ֥ת   2
a time   2
N‑cs   2
  
 

 
 
 3205 [e]
lā·le·ḏeṯ
לָלֶ֖דֶת
to be born
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 4191 [e]
lā·mūṯ;
לָמ֑וּת
to die
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֣ת
a time
N‑cs
  
 

 
 
 5193 [e]
lā·ṭa·‘aṯ,
לָטַ֔עַת
to plant
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֖ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
6131 [e]
la·‘ă·qō·wr
לַעֲק֥וֹר
to pluck
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 5193 [e]
nā·ṭū·a‘.
נָטֽוּעַ׃
[what is] planted
V‑Qal‑QalPassPrtcpl‑ms
6256 [e]   3
‘êṯ   3
עֵ֤ת   3
a time   3
N‑cs   3
  
 

 
 
 2026 [e]
la·hă·rō·wḡ
לַהֲרוֹג֙
to kill
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 7495 [e]
lir·pō·w,
לִרְפּ֔וֹא
to heal
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
N‑cs
  
 

 
 
 6555 [e]
lip̄·rō·wṣ
לִפְר֖וֹץ
to break down
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 1129 [e]
liḇ·nō·wṯ.
לִבְנֽוֹת׃
to build up
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]   4
‘êṯ   4
עֵ֤ת   4
a time   4
N‑cs   4
  
 

 
 
 1058 [e]
liḇ·kō·wṯ
לִבְכּוֹת֙
to weep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 7832 [e]
liś·ḥō·wq,
לִשְׂח֔וֹק
to laugh
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
N‑cs
  
 

 
 
 5594 [e]
sə·p̄ō·wḏ
סְפ֖וֹד
to mourn
V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 7540 [e]
rə·qō·wḏ.
רְקֽוֹד׃
to dance
V‑Qal‑Inf
6256 [e]   5
‘êṯ   5
עֵ֚ת   5
a time   5
N‑cs   5
7993 [e]
lə·haš·lîḵ
לְהַשְׁלִ֣יךְ
to cast away
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
  
 

 
 
 68 [e]
’ă·ḇā·nîm,
אֲבָנִ֔ים
stones
N‑fp
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֖ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
3664 [e]
kə·nō·ws
כְּנ֣וֹס
to gather
V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 68 [e]
’ă·ḇā·nîm;
אֲבָנִ֑ים
stones
N‑fp
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֣ת
a time
N‑cs
  
 

 
 
 2263 [e]
la·ḥă·ḇō·wq,
לַחֲב֔וֹק
to embrace
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֖ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
7368 [e]
lir·ḥōq
לִרְחֹ֥ק
to refrain
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 

 
 
 2263 [e]
mê·ḥab·bêq.
מֵחַבֵּֽק׃
from embracing
Prep‑m | V‑Piel‑Inf
6256 [e]   6
‘êṯ   6
עֵ֤ת   6
a time   6
N‑cs   6
  
 

 
 
 1245 [e]
lə·ḇaq·qêš
לְבַקֵּשׁ֙
to gain
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 6 [e]
lə·’ab·bêḏ,
לְאַבֵּ֔ד
to lose
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
N‑cs
  
 

 
 
 8104 [e]
liš·mō·wr
לִשְׁמ֖וֹר
to keep
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 7993 [e]
lə·haš·lîḵ.
לְהַשְׁלִֽיךְ׃
to away
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
6256 [e]   7
‘êṯ   7
עֵ֤ת   7
a time   7
N‑cs   7
  
 

 
 
 7167 [e]
liq·rō·w·a‘
לִקְר֙וֹעַ֙
to tear
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 8609 [e]
liṯ·pō·wr,
לִתְפּ֔וֹר
to sew
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
N‑cs
  
 

 
 
 2814 [e]
la·ḥă·šō·wṯ
לַחֲשׁ֖וֹת
to keep silence
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 1696 [e]
lə·ḏab·bêr.
לְדַבֵּֽר׃
to speak
Prep‑l | V‑Piel‑Inf
6256 [e]   8
‘êṯ   8
עֵ֤ת   8
a time   8
N‑cs   8
  
 

 
 
 157 [e]
le·’ĕ·hōḇ
לֶֽאֱהֹב֙
to love
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֣ת
and a time
Conj‑w | N‑cs
  
 

 
 
 8130 [e]
liś·nō,
לִשְׂנֹ֔א
to hate
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֥ת
a time
N‑csc
  
 

 
 
 4421 [e]
mil·ḥā·māh
מִלְחָמָ֖ה
of war
N‑fs
6256 [e]
wə·‘êṯ
וְעֵ֥ת
and a time
Conj‑w | N‑csc
  
 
.
 
 
 7965 [e]
šā·lō·wm.
שָׁלֽוֹם׃
of peace
N‑ms
 
s
ס
 - 
Punc
The Excellence in God's Works
4100 [e]   9
mah-   9
מַה־   9
What   9
Interrog   9
3504 [e]
yiṯ·rō·wn
יִּתְרוֹן֙
profit
N‑msc
6213 [e]
hā·‘ō·w·śeh,
הָֽעוֹשֶׂ֔ה
has the worker
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑ms
834 [e]
ba·’ă·šer
בַּאֲשֶׁ֖ר
from that in which
Prep‑b | Pro‑r
1931 [e]

ה֥וּא
he
Pro‑3ms
  
 
؟
 
 
 6001 [e]
‘ā·mêl.
עָמֵֽל׃
labors
N‑ms
7200 [e]   10
rā·’î·ṯî   10
רָאִ֣יתִי   10
I have seen   10
V‑Qal‑Perf‑1cs   10
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 

 
 
 6045 [e]
hā·‘in·yān,
הָֽעִנְיָ֗ן
the task
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
that
Pro‑r
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֧ן
has given
V‑Qal‑Perf‑3ms
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֛ים
God-given
N‑mp
1121 [e]
liḇ·nê
לִבְנֵ֥י
the sons
Prep‑l | N‑mpc
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֖ם
of men
Art | N‑ms
6031 [e]
la·‘ă·nō·wṯ
לַעֲנ֥וֹת
are to be occupied
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
  
 
.
 
 
  
bōw.
בּֽוֹ׃
with which
Prep | 3ms
853 [e]   11
’eṯ-   11
אֶת־   11
 -    11
DirObjM   11
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֥ל
Everything
Art | N‑ms
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֖ה
He has made
V‑Qal‑Perf‑3ms
3303 [e]
yā·p̄eh
יָפֶ֣ה
beautiful
Adj‑ms
  
 
.
 
 
 6256 [e]
ḇə·‘it·tōw;
בְעִתּ֑וֹ
in its time
Prep‑b | N‑csc | 3ms
1571 [e]
gam
גַּ֤ם
Also
Conj
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
5769 [e]
hā·‘ō·lām
הָעֹלָם֙
eternity
Art | N‑ms
5414 [e]
nā·ṯan
נָתַ֣ן
He has put
V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3820 [e]
bə·lib·bām,
בְּלִבָּ֔ם
in their hearts
Prep‑b | N‑msc | 3mp
1097 [e]
mib·bə·lî
מִבְּלִ֞י
not
Prep‑m | Adv
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֧ר
except that
Pro‑r
3808 [e]
lō-
לֹא־
no
Adv‑NegPrt
4672 [e]
yim·ṣā
יִמְצָ֣א
can find out
V‑Qal‑Imperf‑3ms
120 [e]
hā·’ā·ḏām,
הָאָדָ֗ם
one
Art | N‑ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
4639 [e]
ham·ma·‘ă·śeh
הַֽמַּעֲשֶׂ֛ה
the work
Art | N‑ms
834 [e]
’ă·šer-
אֲשֶׁר־
that
Pro‑r
6213 [e]
‘ā·śāh
עָשָׂ֥ה
does
V‑Qal‑Perf‑3ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִ֖ים
God
Art | N‑mp
7218 [e]
mê·rōš
מֵרֹ֥אשׁ
from beginning
Prep‑m | N‑ms
5704 [e]
wə·‘aḏ-
וְעַד־
and to
Conj‑w | Prep
  
 
.
 
 
 5490 [e]
sō·wp̄.
סֽוֹף׃
end
N‑ms
3045 [e]   12
yā·ḏa‘·tî   12
יָדַ֕עְתִּי   12
I know   12
V‑Qal‑Perf‑1cs   12
3588 [e]

כִּ֛י
that
Conj
369 [e]
’ên
אֵ֥ין
nothing [is]
Adv
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
better
Adj‑ms
 
bām;
בָּ֑ם
for them
Prep | 3mp
3588 [e]

כִּ֣י
but
Conj
518 [e]
’im-
אִם־
than
Conj
  
 

 
 
 8055 [e]
liś·mō·w·aḥ,
לִשְׂמ֔וֹחַ
to rejoice
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
6213 [e]
wə·la·‘ă·śō·wṯ
וְלַעֲשׂ֥וֹת
and to do
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
good
N‑ms
  
 
.
 
 
 2416 [e]
bə·ḥay·yāw.
בְּחַיָּֽיו׃
in their lives
Prep‑b | N‑mpc | 3ms
1571 [e]   13
wə·ḡam   13
וְגַ֤ם   13
And also   13
Conj‑w | Conj   13
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָם֙
man
Art | N‑ms
398 [e]
še·yō·ḵal
שֶׁיֹּאכַ֣ל
that should eat
Pro‑r | V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 8354 [e]
wə·šā·ṯāh,
וְשָׁתָ֔ה
and drink
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
7200 [e]
wə·rā·’āh
וְרָאָ֥ה
and enjoy
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑3ms
2896 [e]
ṭō·wḇ
ט֖וֹב
the good
N‑ms
3605 [e]
bə·ḵāl
בְּכָל־
of all
Prep‑b | N‑msc
  
 

 
 
 5999 [e]
‘ă·mā·lōw;
עֲמָל֑וֹ
his labor
N‑msc | 3ms
4991 [e]
mat·taṯ
מַתַּ֥ת
the gift
N‑fsc
430 [e]
’ĕ·lō·hîm
אֱלֹהִ֖ים
of God
N‑mp
  
 
.
 
 
 1931 [e]
hî.
הִֽיא׃
it [is]
Pro‑3fs
3045 [e]   14
yā·ḏa‘·tî,   14
יָדַ֗עְתִּי   14
I know   14
V‑Qal‑Perf‑1cs   14
  
 

 
 
 3588 [e]

כִּ֠י
that
Conj
3605 [e]
kāl-
כָּל־
all
N‑msc
834 [e]
’ă·šer
אֲשֶׁ֨ר
whatever
Pro‑r
  
 

 
 
 6213 [e]
ya·‘ă·śeh
יַעֲשֶׂ֤ה
does
V‑Qal‑Imperf‑3ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm
הָאֱלֹהִים֙
God
Art | N‑mp
1931 [e]

ה֚וּא
it
Pro‑3ms
1961 [e]
yih·yeh
יִהְיֶ֣ה
shall be
V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 

 
 
 5769 [e]
lə·‘ō·w·lām,
לְעוֹלָ֔ם
forever
Prep‑l | N‑ms
5921 [e]
‘ā·lāw
עָלָיו֙
to it
Prep | 3ms
369 [e]
’ên
אֵ֣ין
Nothing
Adv
3254 [e]
lə·hō·w·sîp̄,
לְהוֹסִ֔יף
can be added
Prep‑l | V‑Hifil‑Inf
4480 [e]
ū·mim·men·nū
וּמִמֶּ֖נּוּ
and from it
Conj‑w | Prep | 3ms
369 [e]
’ên
אֵ֣ין
nothing
Adv
1639 [e]
liḡ·rō·a‘;
לִגְרֹ֑עַ
taken
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
430 [e]
wə·hā·’ĕ·lō·hîm
וְהָאֱלֹהִ֣ים
and God
Conj‑w, Art | N‑mp
6213 [e]
‘ā·śāh,
עָשָׂ֔ה
does [it]
V‑Qal‑Perf‑3ms
3372 [e]
še·yir·’ū
שֶׁיִּֽרְא֖וּ
that men should fear
Pro‑r | V‑Qal‑Imperf‑3mp
  
 
.
 
 
 6440 [e]
mil·lə·p̄ā·nāw.
מִלְּפָנָֽיו׃
before Him
Prep‑m, Prep‑l | N‑cpc | 3ms
4100 [e]   15
mah-   15
מַה־   15
What   15
Interrog   15
1961 [e]
še·hā·yāh
שֶּֽׁהָיָה֙
has been
Pro‑r | V‑Qal‑Perf‑3ms
  
 

 
 
 3528 [e]
kə·ḇār
כְּבָ֣ר
already
Adv
1931 [e]
hū,
ה֔וּא
is
Pro‑3ms
834 [e]
wa·’ă·šer
וַאֲשֶׁ֥ר
and what
Conj‑w | Pro‑r
  
 

 
 
 1961 [e]
lih·yō·wṯ
לִהְי֖וֹת
is to be
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
3528 [e]
kə·ḇār
כְּבָ֣ר
already
Adv
1961 [e]
hā·yāh;
הָיָ֑ה
has been
V‑Qal‑Perf‑3ms
430 [e]
wə·hā·’ĕ·lō·hîm
וְהָאֱלֹהִ֖ים
and God
Conj‑w, Art | N‑mp
1245 [e]
yə·ḇaq·qêš
יְבַקֵּ֥שׁ
requires an account
V‑Piel‑Imperf‑3ms
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
  
 
.
 
 
 7291 [e]
nir·dāp̄.
נִרְדָּֽף׃
of what is past
V‑Nifal‑Prtcpl‑ms
From Dust to Dust
5750 [e]   16
wə·‘ō·wḏ   16
וְע֥וֹד   16
Moreover   16
Conj‑w | Adv   16
7200 [e]
rā·’î·ṯî
רָאִ֖יתִי
I saw
V‑Qal‑Perf‑1cs
8478 [e]
ta·ḥaṯ
תַּ֣חַת
under
Prep
8121 [e]
haš·šā·meš;
הַשָּׁ֑מֶשׁ
the sun
Art | N‑cs
4725 [e]
mə·qō·wm
מְק֤וֹם
[In] the place
N‑msc
  
 

 
 
 4941 [e]
ham·miš·pāṭ
הַמִּשְׁפָּט֙
of judgment
Art | N‑ms
  
 

 
 
 8033 [e]
šām·māh
שָׁ֣מָּה
there
Adv | 3fs
7562 [e]
hā·re·ša‘,
הָרֶ֔שַׁע
Wickedness [was]
Art | N‑ms
4725 [e]
ū·mə·qō·wm
וּמְק֥וֹם
and [in] the place
Conj‑w | N‑msc
  
 

 
 
 6664 [e]
haṣ·ṣe·ḏeq
הַצֶּ֖דֶק
of righteousness
Art | N‑ms
8033 [e]
šām·māh
שָׁ֥מָּה
there
Adv | 3fs
  
 
.
 
 
 7562 [e]
hā·rā·ša‘.
הָרָֽשַׁע׃
Iniquity [was]
Art | N‑ms
559 [e]   17
’ā·mar·tî   17
אָמַ֤רְתִּֽי   17
Said   17
V‑Qal‑Perf‑1cs   17
589 [e]
’ă·nî
אֲנִי֙
I
Pro‑1cs
  
 

 
 
 3820 [e]
bə·lib·bî,
בְּלִבִּ֔י
in my heart
Prep‑b | N‑msc | 1cs
853 [e]
’eṯ-
אֶת־
 - 
DirObjM
6662 [e]
haṣ·ṣad·dîq
הַצַּדִּיק֙
the righteous
Art | Adj‑ms
853 [e]
wə·’eṯ-
וְאֶת־
and
Conj‑w | DirObjM
  
 

 
 
 7563 [e]
hā·rā·šā‘,
הָ֣רָשָׁ֔ע
the wicked
Art | Adj‑ms
8199 [e]
yiš·pōṭ
יִשְׁפֹּ֖ט
shall judge
V‑Qal‑Imperf‑3ms
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
God
Art | N‑mp
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
6256 [e]
‘êṯ
עֵ֣ת
[there is] a time
N‑cs
3605 [e]
lə·ḵāl
לְכָל־
for every
Prep‑l | N‑msc
2656 [e]
ḥê·p̄eṣ,
חֵ֔פֶץ
purpose
N‑ms
5921 [e]
wə·‘al
וְעַ֥ל
for
Conj‑w | Prep
3605 [e]
kāl-
כָּל־
every
N‑msc
4639 [e]
ham·ma·‘ă·śeh
הַֽמַּעֲשֶׂ֖ה
work
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 8033 [e]
šām.
שָֽׁם׃
there
Adv
559 [e]   18
’ā·mar·tî   18
אָמַ֤רְתִּֽי   18
Said   18
V‑Qal‑Perf‑1cs   18
589 [e]
’ă·nî
אֲנִי֙
I
Pro‑1cs
3820 [e]
bə·lib·bî,
בְּלִבִּ֔י
in my heart
Prep‑b | N‑msc | 1cs
5921 [e]
‘al-
עַל־
Concerning
Prep
1700 [e]
diḇ·raṯ
דִּבְרַת֙
the condition
N‑fsc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
N‑mpc
  
 

 
 
 120 [e]
hā·’ā·ḏām,
הָאָדָ֔ם
of men
Art | N‑ms
1305 [e]
lə·ḇā·rām
לְבָרָ֖ם
tests them
Prep‑l | V‑Qal‑Inf | 3mp
430 [e]
hā·’ĕ·lō·hîm;
הָאֱלֹהִ֑ים
God
Art | N‑mp
7200 [e]
wə·lir·’ō·wṯ
וְלִרְא֕וֹת
that they may see
Conj‑w, Prep‑l | V‑Qal‑Inf
1992 [e]
šə·hem-
שְׁהֶם־
that they [are]
Pro‑r | Pro‑3mp
929 [e]
bə·hê·māh
בְּהֵמָ֥ה
[like] animals
N‑fs
1992 [e]
hêm·māh
הֵ֖מָּה
they
Pro‑3mp
  
 
.
 
 
 1992 [e]
lā·hem.
לָהֶֽם׃
themselves
Prep‑l | Pro‑3mp
3588 [e]   19
   19
כִּי֩   19
For   19
Conj   19
4745 [e]
miq·reh
מִקְרֶ֨ה
what happens to
N‑ms
1121 [e]
ḇə·nê-
בְֽנֵי־
the sons
N‑mpc
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֜ם
of men
Art | N‑ms
4745 [e]
ū·miq·reh
וּמִקְרֶ֣ה
and happens to
Conj‑w | N‑ms
  
 

 
 
 929 [e]
hab·bə·hê·māh,
הַבְּהֵמָ֗ה
animals
Art | N‑fs
4745 [e]
ū·miq·reh
וּמִקְרֶ֤ה
and befalls
Conj‑w | N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָד֙
one [thing]
Number‑ms
 
lā·hem,
לָהֶ֔ם
them
Prep | 3mp
  
 

 
 
 4194 [e]
kə·mō·wṯ
כְּמ֥וֹת
as dies
Prep‑k | N‑msc
2088 [e]
zeh
זֶה֙
this [one]
Pro‑ms
3651 [e]
kên
כֵּ֣ן
so
Adv
4194 [e]
mō·wṯ
מ֣וֹת
dies
N‑msc
  
 

 
 
 2088 [e]
zeh,
זֶ֔ה
this [one]
Pro‑ms
  
 

 
 
 7307 [e]
wə·rū·aḥ
וְר֥וּחַ
and breath
Conj‑w | N‑cs
259 [e]
’e·ḥāḏ
אֶחָ֖ד
one
Number‑ms
3605 [e]
lak·kōl;
לַכֹּ֑ל
surely they all have
Prep‑l, Art | N‑ms
4195 [e]
ū·mō·w·ṯar
וּמוֹתַ֨ר
and advantage
Conj‑w | N‑msc
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָ֤ם
man
Art | N‑ms
4480 [e]
min-
מִן־
over
Prep
  
 

 
 
 929 [e]
hab·bə·hê·māh
הַבְּהֵמָה֙
animals
Art | N‑fs
369 [e]
’ā·yin,
אָ֔יִן
has no
Adv
3588 [e]

כִּ֥י
for
Conj
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּ֖ל
all
Art | N‑ms
  
 
.
 
 
 1892 [e]
hā·ḇel.
הָֽבֶל׃
[is] vanity
N‑ms
3605 [e]   20
hak·kōl   20
הַכֹּ֥ל   20
All   20
Art | N‑ms   20
1980 [e]
hō·w·lêḵ
הוֹלֵ֖ךְ
go
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 

 
 
 4725 [e]
mā·qō·wm
מָק֣וֹם
place
N‑ms
259 [e]
’e·ḥāḏ;
אֶחָ֑ד
one
Number‑ms
3605 [e]
hak·kōl
הַכֹּל֙
all
Art | N‑ms
1961 [e]
hā·yāh
הָיָ֣ה
are
V‑Qal‑Perf‑3ms
4480 [e]
min-
מִן־
from
Prep
  
 

 
 
 6083 [e]
he·‘ā·p̄ār,
הֶֽעָפָ֔ר
the dust
Art | N‑ms
3605 [e]
wə·hak·kōl
וְהַכֹּ֖ל
and all
Conj‑w, Art | N‑ms
7725 [e]
šāḇ
שָׁ֥ב
return
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
413 [e]
’el-
אֶל־
to
Prep
  
 
.
 
 
 6083 [e]
he·‘ā·p̄ār.
הֶעָפָֽר׃
dust
Art | N‑ms
4310 [e]   21
   21
מִ֣י   21
Who   21
Interrog   21
3045 [e]
yō·w·ḏê·a‘,
יוֹדֵ֗עַ
knows
V‑Qal‑Prtcpl‑ms
7307 [e]
rū·aḥ
ר֚וּחַ
the spirit
N‑csc
1121 [e]
bə·nê
בְּנֵ֣י
of the sons
N‑mpc
120 [e]
hā·’ā·ḏām,
הָאָדָ֔ם
of men
Art | N‑ms
5927 [e]
hā·‘ō·lāh
הָעֹלָ֥ה
which goes
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
1931 [e]

הִ֖יא
it
Pro‑3fs
  
 

 
 
 4605 [e]
lə·mā·‘ə·lāh;
לְמָ֑עְלָה
upward
Prep‑l | Adv | 3fs
7307 [e]
wə·rū·aḥ
וְר֙וּחַ֙
and the spirit
Conj‑w | N‑csc
929 [e]
hab·bə·hê·māh,
הַבְּהֵמָ֔ה
of the animal
Art | N‑fs
3381 [e]
hay·yō·re·ḏeṯ
הַיֹּרֶ֥דֶת
which goes
Art | V‑Qal‑Prtcpl‑fs
1931 [e]

הִ֖יא
it
Pro‑3fs
4295 [e]
lə·maṭ·ṭāh
לְמַ֥טָּה
down
Prep‑l | Adv
  
 
؟
 
 
 776 [e]
lā·’ā·reṣ.
לָאָֽרֶץ׃
to the earth
Prep‑l, Art | N‑fs
7200 [e]   22
wə·rā·’î·ṯî,   22
וְרָאִ֗יתִי   22
so I perceived   22
Conj‑w | V‑Qal‑ConjPerf‑1cs   22
3588 [e]

כִּ֣י
that
Conj
369 [e]
’ên
אֵ֥ין
nothing [is]
Adv
  
 

 
 
 2896 [e]
ṭō·wḇ
טוֹב֙
better
Adj‑ms
834 [e]
mê·’ă·šer
מֵאֲשֶׁ֨ר
than that
Prep‑m | Pro‑r
8055 [e]
yiś·maḥ
יִשְׂמַ֤ח
should rejoice
V‑Qal‑Imperf‑3ms
120 [e]
hā·’ā·ḏām
הָאָדָם֙
a man
Art | N‑ms
  
 

 
 
 4639 [e]
bə·ma·‘ă·śāw,
בְּֽמַעֲשָׂ֔יו
in his own works
Prep‑b | N‑mpc | 3ms
3588 [e]
kî-
כִּי־
for
Conj
1931 [e]

ה֖וּא
that [is]
Pro‑3ms
  
 
.
 
 
 2506 [e]
ḥel·qōw;
חֶלְק֑וֹ
his heritage
N‑msc | 3ms
3588 [e]

כִּ֣י
For
Conj
4310 [e]

מִ֤י
who
Interrog
935 [e]
yə·ḇî·’en·nū
יְבִיאֶ֙נּוּ֙
can bring him
V‑Hifil‑Imperf‑3ms | 3mse
7200 [e]
lir·’ō·wṯ,
לִרְא֔וֹת
to see
Prep‑l | V‑Qal‑Inf
4100 [e]
bə·meh
בְּמֶ֖ה
what
Prep‑b | Interrog
1961 [e]
še·yih·yeh
שֶׁיִּהְיֶ֥ה
will happen
Pro‑r | V‑Qal‑Imperf‑3ms
  
 
.
 
 
 310 [e]
’a·ḥă·rāw.
אַחֲרָֽיו׃
after him
Prep | 3ms
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Ecclesiastes 2
Top of Page
Top of Page