Ἰεροσολύμοις
Englishman's Concordance
Ἰεροσολύμοις (Ierosolymois) — 14 Occurrences

Luke 23:7 N-DNP
GRK: αὐτὸν ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν ταύταις
NAS: also was in Jerusalem at that time.
KJV: was at Jerusalem at that
INT: himself at Jerusalem in those

John 2:23 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐν τῷ
NAS: when He was in Jerusalem at the Passover,
KJV: he was in Jerusalem at the passover,
INT: in Jerusalem at the

John 4:20 N-DNP
GRK: ὅτι ἐν Ἰεροσολύμοις ἐστὶν ὁ
NAS: and you [people] say that in Jerusalem is the place
KJV: that in Jerusalem is the place
INT: that in Jerusalem is the

John 4:21 N-DNP
GRK: οὔτε ἐν Ἰεροσολύμοις προσκυνήσετε τῷ
NAS: nor in Jerusalem will you worship
KJV: at Jerusalem, worship
INT: nor in Jerusalem will you worship the

John 4:45 N-DNP
GRK: ἐποίησεν ἐν Ἰεροσολύμοις ἐν τῇ
NAS: that He did in Jerusalem at the feast;
KJV: he did at Jerusalem at the feast:
INT: he did in Jerusalem during the

John 5:2 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις ἐπὶ τῇ
NAS: Now there is in Jerusalem by the sheep
KJV: there is at Jerusalem by the sheep
INT: in Jerusalem at the

John 10:22 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς Ἰεροσολύμοις χειμὼν ἦν
NAS: took place at Jerusalem;
KJV: at Jerusalem the feast of the dedication,
INT: at Jerusalem winter it was

Acts 8:1 N-DNP
GRK: τὴν ἐν Ἰεροσολύμοις πάντες δὲ
NAS: the church in Jerusalem, and they were all
KJV: which was at Jerusalem; and they were
INT: which [was] in Jerusalem all moreover

Acts 8:14 N-DNP
GRK: οἱ ἐν Ἰεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι
NAS: when the apostles in Jerusalem heard
KJV: which were at Jerusalem heard that
INT: the in Jerusalem apostles that

Acts 16:4 N-DNP
GRK: τῶν ἐν Ἰεροσολύμοις
NAS: who were in Jerusalem, for them to observe.
INT: the in Jerusalem

Acts 25:24 N-DNP
GRK: ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ ἐνθάδε
NAS: to me, both at Jerusalem and here,
KJV: both at Jerusalem, and [also] here,
INT: in both Jerusalem and here

Acts 26:4 N-DNP
GRK: ἔν τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες
NAS: my [own] nation and at Jerusalem;
KJV: own nation at Jerusalem, know all
INT: in also Jerusalem know all

Acts 26:10 N-DNP
GRK: ἐποίησα ἐν Ἰεροσολύμοις καὶ πολλούς
NAS: I did in Jerusalem; not only
KJV: did in Jerusalem: and many
INT: I did in Jerusalem and many

Acts 26:20 N-DNP
GRK: τε καὶ Ἰεροσολύμοις πᾶσάν τε
NAS: first, and [also] at Jerusalem and [then] throughout all
KJV: and at Jerusalem, and
INT: both and Jerusalem all and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page