Acts 26:4
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τὴν
Tēn
TheArt-AFS
3303 [e]μὲν
men
indeedConj
3767 [e]οὖν
oun
thenConj
981 [e]βίωσίν
biōsin
manner of lifeN-AFS
1473 [e]μου
mou
of me,PPro-G1S
3588 [e]‹τὴν›
tēn
which [is]Art-AFS
1537 [e]ἐκ
ek
fromPrep
3503 [e]νεότητος
neotētos
youth,N-GFS
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
575 [e]ἀπ’
ap’
from [its]Prep
746 [e]ἀρχῆς
archēs
beginningN-GFS
1096 [e]γενομένην
genomenēn
having beenV-APM-AFS
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
3588 [e]τῷ
theArt-DNS
1484 [e]ἔθνει
ethnei
nationN-DNS
1473 [e]μου
mou
of me,PPro-G1S
1722 [e]ἔν
en
inPrep
5037 [e]τε
te
alsoConj
2414 [e]Ἱεροσολύμοις
Hierosolymois
Jerusalem,N-DNP
1492 [e]ἴσασι
isasi
knowV-RIA-3P
3956 [e]πάντες
pantes
allAdj-NMP
3588 [e][οἱ]
hoi
theArt-NMP
2453 [e]Ἰουδαῖοι,
Ioudaioi
Jews,Adj-NMP

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Nestle 1904
Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου ἐκ νεότητος τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου [τὴν] ἐκ νεότητος τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι πάντες [οἱ] Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύμοις, ἴσασιν πάντες οἱ Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἐν Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος, τὴν ἀπ’ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν Ἱεροσολύμοις, ἴσασι πάντες οἱ Ἰουδαῖοι,

ΠΡΑΞΕΙΣ 26:4 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τὴν μὲν οὖν βίωσίν μου τὴν ἐκ νεότητος τὴν ἀπ' ἀρχῆς γενομένην ἐν τῷ ἔθνει μου ἔν Ἱεροσολύμοις ἴσασιν πάντες οἱ Ἰουδαῖοι

Acts 26:4 Hebrew Bible
הנה את דרכי מנעורי אשר התהלכתי בה מאז בתוך עמי ובירושלים ידעים אותה כל היהודים׃

Acts 26:4 Aramaic NT: Peshitta
ܝܕܥܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܐܦ ܗܢܘܢ ܝܗܘܕܝܐ ܐܢ ܨܒܝܢ ܕܢܤܗܕܘܢ ܕܘܒܪܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܕܗܘܘ ܠܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܒܥܡܝ ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"So then, all Jews know my manner of life from my youth up, which from the beginning was spent among my own nation and at Jerusalem;

King James Bible
My manner of life from my youth, which was at the first among mine own nation at Jerusalem, know all the Jews;

Holman Christian Standard Bible
All the Jews know my way of life from my youth, which was spent from the beginning among my own nation and in Jerusalem.
Treasury of Scripture Knowledge

manner.

2 Timothy 3:10 But you have fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, …

which.

Acts 22:3 I am truly a man which am a Jew, born in Tarsus, a city in Cilicia, …

Links
Acts 26:4Acts 26:4 NIVActs 26:4 NLTActs 26:4 ESVActs 26:4 NASBActs 26:4 KJVActs 26:4 Bible AppsActs 26:4 Biblia ParalelaActs 26:4 Chinese BibleActs 26:4 French BibleActs 26:4 German BibleBible Hub
Acts 26:3
Top of Page
Top of Page