ὅλης
Englishman's Concordance
ὅλης (holēs) — 19 Occurrences

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
NAS: YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART,
KJV: God with all thy heart,
INT: of you with all the heart

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς
NAS: YOUR HEART, AND WITH ALL YOUR SOUL,
KJV: and with all thy soul,
INT: and with all the soul

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας
NAS: YOUR SOUL, AND WITH ALL YOUR MIND,
KJV: and with all thy mind,
INT: and with all the mind

Mark 12:30 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος
NAS: YOUR MIND, AND WITH ALL YOUR STRENGTH.'
KJV: and with all thy strength:
INT: and with all the strength

Mark 12:33 Adj-GFS
GRK: αὐτὸν ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
NAS: AND TO LOVE HIM WITH ALL THE HEART
KJV: him with all the heart, and
INT: him with all the heart

Mark 12:33 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως
NAS: THE HEART AND WITH ALL THE UNDERSTANDING
KJV: and with all the understanding, and
INT: and with all the understanding

Mark 12:33 Adj-GFS
GRK: καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος
NAS: THE UNDERSTANDING AND WITH ALL THE STRENGTH,
KJV: and with all the soul, and
INT: and with all the strength

Luke 4:14 Adj-GFS
GRK: ἐξῆλθεν καθ' ὅλης τῆς περιχώρου
NAS: through all the surrounding district.
KJV: through all the region round about.
INT: went out into all the region around

Luke 5:5 Adj-GFS
GRK: Ἐπιστάτα δι' ὅλης νυκτὸς κοπιάσαντες
NAS: we worked hard all night
KJV: we have toiled all the night,
INT: Master through whole night having toiled

Luke 10:27 Adj-GFS
GRK: σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας
NAS: YOUR GOD WITH ALL YOUR HEART,
KJV: God with all thy heart,
INT: of you with all the heart

Luke 23:5 Adj-GFS
GRK: διδάσκων καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας
NAS: teaching all over
KJV: throughout all Jewry,
INT: teaching throughout all of Judea

Acts 8:37 Adj-GFS
GRK: πιστεύεις ἐξ ὅλης τὴς καρδίας
KJV: with all thine heart,
INT: you believe from all the heart

Acts 9:31 Adj-GFS
GRK: ἐκκλησία καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας
NAS: throughout all Judea
KJV: rest throughout all Judaea and
INT: churches throughout all of Judea

Acts 9:42 Adj-GFS
GRK: ἐγένετο καθ' ὅλης τῆς Ἰόππης
NAS: It became known all over Joppa,
KJV: known throughout all Joppa; and
INT: it became throughout all of Joppa

Acts 10:37 Adj-GFS
GRK: ῥῆμα καθ' ὅλης τῆς Ἰουδαίας
NAS: throughout all Judea,
KJV: throughout all Judaea,
INT: declaration through all Judea

Acts 13:49 Adj-GFS
GRK: κυρίου δι' ὅλης τῆς χώρας
NAS: through the whole region.
KJV: throughout all the region.
INT: Lord through all the region

Romans 16:23 Adj-GFS
GRK: μου καὶ ὅλης τῆς ἐκκλησίας
NAS: host to me and to the whole church,
KJV: and of the whole church,
INT: of me and all of the church

Revelation 3:10 Adj-GFS
GRK: τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς
NAS: to come upon the whole world,
KJV: shall come upon all the world, to try
INT: the habitable world whole to try them that

Revelation 16:14 Adj-GFS
GRK: τῆς οἰκουμένης ὅλης συναγαγεῖν αὐτοὺς
NAS: out to the kings of the whole world,
KJV: and of the whole world,
INT: of the habitable [world] whole to gather together them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page