ἐσθῆτα
Englishman's Concordance
ἐσθῆτα (esthēta) — 3 Occurrences

Luke 23:11 N-AFS
GRK: ἐμπαίξας περιβαλὼν ἐσθῆτα λαμπρὰν ἀνέπεμψεν
NAS: Him in a gorgeous robe and sent Him back
KJV: him in a gorgeous robe, and sent him
INT: having mocked [him] having put on apparel splendid he sent back

Acts 12:21 N-AFS
GRK: Ἡρῴδης ἐνδυσάμενος ἐσθῆτα βασιλικὴν καὶ
NAS: on his royal apparel, took his seat
KJV: arrayed in royal apparel, sat upon
INT: Herod having put on apparel royal and

James 2:3 N-AFS
GRK: φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν
NAS: the fine clothes, and say,
KJV: the gay clothing, and
INT: wears the apparel splendid

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page