ἐσθῆτι
Englishman's Concordance
ἐσθῆτι (esthēti) — 4 Occurrences

Luke 24:4 N-DFS
GRK: αὐταῖς ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούσῃ
NAS: them in dazzling clothing;
INT: them in garments dazzling

Acts 10:30 N-DFS
GRK: μου ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ
NAS: before me in shining garments,
KJV: in bright clothing,
INT: me in apparel bright

James 2:2 N-DFS
GRK: χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ
NAS: and dressed in fine clothes, and there also
KJV: in goodly apparel, and there come in
INT: with gold rings in apparel splendid might have come in

James 2:2 N-DFS
GRK: ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι
NAS: in a poor man in dirty clothes,
KJV: in vile raiment;
INT: in shabby apparel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page