James 2:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1437 [e]Ἐὰν
ean
IfConj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1525 [e]εἰσέλθῃ
eiselthē
might comeV-ASA-3S
1519 [e]εἰς
eis
intoPrep
4864 [e]συναγωγὴν
synagōgēn
assemblyN-AFS
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
of youPPro-G2P
435 [e]ἀνὴρ
anēr
a manN-NMS
5554 [e]χρυσοδακτύλιος
chrysodaktylios
with a gold ringAdj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2066 [e]ἐσθῆτι
esthēti
apparelN-DFS
2986 [e]λαμπρᾷ,
lampra
splendid,Adj-DFS
1525 [e]εἰσέλθῃ
eiselthē
might come inV-ASA-3S
1161 [e]δὲ
de
thenConj
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
4434 [e]πτωχὸς
ptōchos
a poor [man]Adj-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4508 [e]ῥυπαρᾷ
rhypara
shabbyAdj-DFS
2066 [e]ἐσθῆτι,
esthēti
apparel,N-DFS

Greek Texts
ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Nestle 1904
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τὴν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐάν γάρ εἰσέρχομαι εἰς συναγωγή ὑμεῖς ἀνήρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθής λαμπρός εἰσέρχομαι δέ καί πτωχός ἐν ῥυπαρός ἐσθής

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τήν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

ΙΑΚΩΒΟΥ 2:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς τήν συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι

James 2:2 Hebrew Bible
כי אם יבוא איש לבית כנסתכם וטבעת זהב על ידיו והוא לבוש לבשי מכלול וגם איש עני יבא שמה ובגדו מטנף׃

James 2:2 Aramaic NT: Peshitta
ܐܢ ܓܝܪ ܢܥܘܠ ܠܟܢܘܫܬܟܘܢ ܐܢܫ ܕܥܙܩܬܗ ܕܕܗܒܐ ܐܘ ܕܡܐܢܘܗܝ ܫܦܝܪܐ ܘܢܥܘܠ ܡܤܟܢܐ ܒܡܐܢܐ ܨܐܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if a man comes into your assembly with a gold ring and dressed in fine clothes, and there also comes in a poor man in dirty clothes,

King James Bible
For if there come unto your assembly a man with a gold ring, in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment;

Holman Christian Standard Bible
For example, a man comes into your meeting wearing a gold ring and dressed in fine clothes, and a poor man dressed in dirty clothes also comes in.
Treasury of Scripture Knowledge

assembly. Gr. synagogue. gold.

Esther 3:10 And the king took his ring from his hand, and gave it to Haman the …

Esther 8:2 And the king took off his ring, which he had taken from Haman, and …

Luke 15:22 But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and …

goodly.

Genesis 27:15 And Rebekah took goodly raiment of her oldest son Esau, which were …

Matthew 11:8,9 But what went you out for to see? A man clothed in soft raiment? …

in vile.

Isaiah 64:6 But we are all as an unclean thing, and all our righteousnesses are …

Zechariah 3:3,4 Now Joshua was clothed with filthy garments, and stood before the angel…

Links
James 2:2James 2:2 NIVJames 2:2 NLTJames 2:2 ESVJames 2:2 NASBJames 2:2 KJVJames 2:2 Bible AppsJames 2:2 Biblia ParalelaJames 2:2 Chinese BibleJames 2:2 French BibleJames 2:2 German BibleBible Hub
James 2:1
Top of Page
Top of Page