Притчи 10
Bulgarian
1Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.

2Съкровища [придобити] с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.

3Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.

4Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.

5Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.

6Благословения [почиват] на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.

7Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.

8Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.

9Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.

10Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.

11Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.

12Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.

13В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.

14Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния са близка погибел.

15Имотът на богатия е неговият укрепен град; А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.

16Заплатата на праведния е за живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.

17Който внимава на изобличението е по пътя към живот; А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.

18Който скришно мрази [има] лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.

19В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.

20Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.

21Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане разум.

22Благословението Господно обогатява; И трудът [на човека] не ще притури нищо.

23Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.

24Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.

25Както отминава вихрушката, [така] и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.

26Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.

27Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.

28Надеждата на праведните [е] радост, А очакването на нечестивите е напразно.

29Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.

30Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,

31Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.

32Устните на праведния знаят приятното [за слушане]; А устата на нечестивите [говорят] извратеното.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 9
Top of Page
Top of Page