Притчи 11
Bulgarian
1Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.

2Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.

3Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.

4В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.

5Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.

6Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.

7Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.

8Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.

9Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.

10Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.

11Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.

12Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.

13Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.

14Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници [има] безопасност.

15Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.

16Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.

17Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.

18Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда [има] сигурна награда.

19Който е утвърден в правдата, [ще стигне] живот, А който се стреми към злото [съдействува] за своята смърт.

20Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.

21[Даже] ръка с ръка [да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.

22[Както е] златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.

23Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.

24Един разпръсва [щедро], но [пак] има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак [стига] до немотия,

25Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.

26Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение [ще почива] на главата му.

27Който усърдно търси доброто, търси [и] благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.

28Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.

29Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният [ще стане] слуга на мъдрия по сърце.

30Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.

31Ето, [и] на праведния се въздава на земята,- Колко повече на нечестивия и на грешния!Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 10
Top of Page
Top of Page