Притчи 9
Bulgarian
1Мъдростта съгради дома си, Издяла седемте си стълба,

2Закла животните си, смеси виното си И сложи трапезата си,

3Изпрати слугите си, Вика по високите места на града:

4Който е прост, нека се отбие тук. И на безумните казва:

5Елате, яжте от хляба ми, И пийте от виното, което смесих,

6Оставете глупостта и живейте, И ходете по пътя на разума,

7Който поправя присмивателя навлича на себе си срам; И който изобличава нечестивия [лепва] на себе си петно.

8Не изобличавай присмивателя, да не би да те намрази. Изобличавай мъдрия и той ще те обикне.

9Давай [наставление] на мъдрия и той ще стане по-мъдър; Учи праведния и ще стане по-учен.

10Страх от Господа е начало на мъдростта; И познаването на Светия е разум.

11Защото чрез мене ще се умножат дните ти, И ще ти се притурят години на живот.

12Ако станеш мъдър, ще бъдеш мъдър за себе си; И ако се присмееш, ти сам ще понасяш.

13Безумната жена е бъбрица, Проста и не знае нищо.

14Седи при вратата на къщата си, На стол по високите места на града,

15И кани ония, които минават, Които вървят право в пътя си, [като им казва]:

16Който е прост, нека се отбие тук; А колкото за безумния, нему казва:

17Крадените води са сладки, И хляб, който се яде скришом, е вкусен,

18Но той не знае, че мъртвите са там, И че гостите й са в дълбочините на ада.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Proverbs 8
Top of Page
Top of Page